Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Kvinna sitter framför en datorskärm.

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och flera andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Utöver det finns möjlighet till kompetensutveckling redan nu med fokus på bland annat förändrade arbetssätt och digitala verktyg.

Millennium införs i hälso- och sjukvården i etapper. En tid innan de olika områdena går över till Millennium utbildas alla medarbetare. Utbildningen sker i respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning, kommun och privat vårdgivare som berörs. Programmet FVM tar fram en regiongemensam struktur för genomförandet.

Utöver utbildningen i Millennium kommer det under tiden fram till införandet att finnas utbildningar och kompetensutveckling som ska underlätta övergången till Millennium och förändringar av arbetssätt.

Webbutbildning: Framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv och får svar på frågor som:

  • Vad innebär framtidens vårdinformationsmiljö?
  • Vilka är möjligheterna med digitalisering inom vården?
  • Hur kan ny teknik, till exempel artificiell intelligens (AI), användas i hälso- och sjukvården?
  • Hur ska dokumentation struktureras för att bli användbar för fler?
  • Hur balanseras tillgänglighet till information med skydd av den inom området informationssäkerhet?
  • Vilka etiska frågor kan komma att uppstå i samband med digitalisering av hälso- och sjukvård?

Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland och hos privata vårdgivare med avtal. Den ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård både på ett generellt plan och med koppling till framtidens vårdinformationsmiljö.

Så funkar det

Webbutbildningen består av en generell introduktion och därefter fyra delar med olika teman. Utbildningen tar sammanlagt ungefär en timme. Det går att pausa den när som helst för att fortsätta senare.

Utbildningen kan genomföras via dator, på surfplatta eller med hjälp av smartphone och kräver att man har tillgång till hörlurar eller högtalare. Utbildningen är frivillig och kostnadsfri. Den finns på Lärplattformen, Västra Götalandsregionens samlingsplats för digitala utbildningar och fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Webbutbildning framtidens vårdinformationsmiljö

För chefer i hälso- och sjukvården

Som chef har du nu möjlighet att använda utbildningen för att få vägledning om vad arbetsplatsen kan behöva arbeta vidare med för att enklare ta till sig förändringar och nya möjligheter som kommer i och med framtidens vårdinformationsmiljö.

Webbutbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp. Vissa delar har ett antal frågor kopplat till sig som kan användas för gruppdiskussion vid till exempel arbetsplatsträffar. Innan man diskuterar i grupp bör man ha genomfört själva webbutbildningen.

Nedan finns kompletterande stödmaterial i form av några Powerpointbilder och en affisch för utskrift med information om utbildningen. Den kan skrivas ut i storlek A3 eller mindre.

Presentation av webbutbildningen.ppt

Affisch om webbutbildningen.pdf

Victoria Mohlén

Projektledare utbildning FVM
Senast uppdaterad: 2019-10-15 14:01