Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdens nya IT-stöd

Patient och vårdanställd tittar tillsammans på en surfplatta.

I framtidens vårdinformationsmiljö är Millennium det huvudsakliga IT-stödet inom hälso- och sjukvården. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem. Här presenteras kortfattat viktiga funktioner och hur de kan användas.

Journaldokumentation

Med Millennium får all sjukvård i Västra Götalandsregionen (VGR) samma journalsystem. Även privata vårdgivare som VGR har avtal med kommer att vara anslutna till systemet. Millennium kommer att göra journaldokumentationen enklare. Om man till exempel följer en vårdplan kan man använda kryssrutor och bocka av utförda aktiviteter.

Dokumentationen kan göras med hjälp av bilder, filmer, ljud, via tal-till-text och andra sätt. Redan tidigare upprättad dokumentation kan återanvändas mellan vårdenheter och därmed minskar dubbeldokumentationen. Alla kommer att kunna ta del av den vårdinformation man behöver i sitt arbete.

Läkemedelslista

Alla aktörer inom hälso- och sjukvård i regionen kommer att ha en gemensam läkemedelslista. Det blir också möjligt att scanna patientarmband och läkemedel vid administrering. Detta gör administreringar säkrare eftersom man lättare ger rätt läkemedel och dos till rätt patient.

Millennium kommer också att innehålla patientinformation, så att en patient blir föreslagen läkemedel utifrån sina egna förutsättningar såsom andra sjukdomar, allergier, andra läkemedel och laboratorieresultat.

Vårdplaner

Standardiserade vårdplaner kommer i stor utsträckning att styra vad som behöver dokumenteras i systemet. De anpassas efter varje patient och blir på så sätt individuella. Alla som är delaktiga i patientens vård jobbar efter samma vårdplan, som följer patienten genom hela vårdkedjan. En stor del av förberedelserna inför införandet är att enas om regiongemensamma, standardiserade vårdplaner och processer.

Vårdbegäran/remisser

Med Millennium får hälso- och sjukvården ett gemensamt digitalt flöde för remisser och svar. Med hjälp av anpassade remissmallar kan man säkerställa att mottagande vårdenhet får relevant information om patienten inför bedömning. Genom de standardiserade vårdplanerna kan systemet också automatgenerera en vårdbegäran, till exempel en remiss för en viss undersökning som ingår i vårdprocessen.

Tidigare upprättad dokumentation kan återanvändas vilket gör att man när man skriver remisser och svar inte behöver upprepa informationen. Status för var remissen befinner sig i processen visas för patient, remittent och mottagare av remiss.

Beslutsstöd

Millennium innehåller ett beslutsstöd som hjälper hälso- och sjukvårdens medarbetare att välja rätt åtgärd i olika situationer. Det kan bestå av exempelvis medicinska riktlinjer, schematiska bilder, lättåtkomliga metodbeskrivningar och påminnelser. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och skapar förutsättningar för en jämlik vård.

Funktionen med beslutsstöd finns även för patienterna genom den patientportal som ingår i systemet. Här kan patienten få individuella råd, både vad gäller pågående vård och behandling men också hur en söker vård i rätt tid och på rätt vårdnivå.

Resurshantering

Millennium ger stöd för att boka de resurser som krävs för en viss vårdaktivitet, till exempel instrument och annan utrustning, lokaler och personal. Systemet ger en överblick över hur vårdens resurser nyttjas och förser verksamheten med underlag. Det underlättar planeringen av resursbehov och att optimera vårdprocesser och vårdplatsbeläggning.

Patientportal

Tjänsterna i patientportalen hänger tätt ihop med de funktioner som finns i systemet i stort. De gör det möjligt för patienten att vara mer delaktig i sin vård och bidra till ökad kontroll över sin hälsa. Via patientportalen kan patienten till exempel använda tekniska verktyg eller sensorer hemma för att mäta och rapportera in hälsodata.

Patienten kan också via patientportalen boka tid och välja hur hen vill kommunicera med vården. Det ska bidra till färre återbud och minskad patientadministration. Patientportalen kommer att nås via 1177.se.

Fakta om Millennium

  • Används av 25000 vårdenheter världen över, varav 5700 sjukhus
  • Millennium levereras av Cerner Sverige AB
  • Företagets anbud hade bästa förhållandet mellan kvalitet och pris vid upphandlingen av nytt IT-stöd
  • Kontraktet har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor
  • Avtalet gäller i tio år efter avslutad implementering (år 2023), med möjlighet till fyra års förlängning
Senast uppdaterad: 2020-03-30 13:09