Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial

Här finns övergripande presentationsmaterial, filmer och tips på poddavsnitt om FVM och omställningen av hälso- och sjukvården.

Reservation för material med tidsangivelser

En översyn pågår över tidplanen för de olika etapperna i införandet av Millennium. Det innebär att presentationer och annat material med tidsangivelser ska användas med en reservation för att tidplanen kommer att ändras.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Bildspel med introduktion till FVM

Bildspelet om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) ger en översiktlig introduktion och beskriver bland annat vad vi vill uppnå med FVM, hur införandet ska gå till, tidplan, delarna i det nya vårdinformationssystemet, medarbetarnas delaktighet i arbetet samt hur kommuner och privata vårdgivare kommer att använda Millennium. I bildspelets anteckningsfält finns fördjupaande information inom de olika områdena.

FVM och den nya vårdinformationsmiljön (ppt)

Bildspel om designen av Millennium

Under 2020-2021 görs det regionala arbetet med att anpassa arbetsflöden och funktioner i Millennium, den så kallade designfasen. Presentationen beskriver målen för designarbetet, hur arbetet går till, indelningen i arbetsströmmar, verksamhetsexperternas uppdrag och hur beslut förankras. I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus

Designen av Millennium (ppt)

Webbutbildning om digitalisering och FVM

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård. För chefer är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

För chefer och ledare

På sidan Ledare FVM finns ytterligare material, främst som stöd i förändringsledning. Där finns bland annat presentationer för arbetsplatsträffar och andra möten med medarbetare.

Filmer och podd

Filmer, inspelningar av presentationer och möten och en lista över Vårdpoddens avsnitt finns på egna sidor - se länkar i menyn.

Omställningen av hälso-och sjukvården

Dokument och presentationsmaterial för omställningen finns tills vidare på webbsidan Vi ställer om vården

Senast uppdaterad: 2021-10-27 14:37