Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Filmer och inspelningar

Här hittar du aktuella filmer och inspelningar om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och omställningen av hälso- och sjukvården.

Framtidens vårdinformationsmiljö

FVM på två minuter

Två minuter om vad FVM innebär för medarbetare och invånare samt hur en gemensam vårdinformationsmiljö utvecklar hälso- och sjukvården.

Röster från designarbetet

Olika personer som medverkat i designarbetet uttrycker vilka möjligheter de ser med den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Visning av Millennium

Leverantören Cerner gör en demovisning av funktioner och arbetsflöden i Millennium.

Intervju med direktörerna

Ann-Sofi Lodin och Ann-Charlotte Järnström diskuterar framtidens vårdinformationsmiljö och nästa fas inför införandet av Millennium.

Omställningen av hälso- och sjukvården

Här nedan presenteras sex filmer ur filmserien "En sammanhållen hälso- och sjukvård". Filmerna belyser olika aspekter av det pågående förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården genom berättelser från patienter, brukare och närstående. 

Framtidens hälso- och sjukvård

En film om vad omställningen av hälso- och sjukvården kommer att innebära för både invånaren och för samhället i stort.

Koncentrerad specialistvård

Genom att samla högspecialiserad vård till färre platser kan VGR erbjuda en säkrare och mer tillgänglig vård för de svårast sjuka nyfödda barnen.

Barnuppdraget

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götaland fungerar olika bra. Filmen följer två barnfamiljer med vitt skilda upplevelser.

Nära vård

En film om hur närsjukvårdsteamet, tillsammans med Närhälsan och kommunal vård- och omsorg, stöttar multisjuka Karl-Axel i sitt hem.

Samverkan i vården

 

Genom samordnade resurser mellan Närhälsan och kommunens hemsjukvård får Rose-Marie kontinuerlig vård i hemmet.

AI utvecklar strokevården

 

Genom forskning om hur artificiell intelligens kan korta ner tiden till vård vid stroke kan fler liv räddas och komplikationer efter en genomgången stroke kan minska.

Senast uppdaterad: 2021-02-15 11:34