Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Se filmen om barnuppdraget – en del av omställningen

Att utveckla vården för barn och unga är ett prioriterat område i omställningen av hälso- och sjukvården. I filmen om barnuppdraget får du följa två barnfamiljer med väldigt olika erfarenhet av vården i Västra Götaland.

Gregers och Annas döttrar har båda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och familjen upplever att hälso- och sjukvården brister i samordning, kontinuitet, stöd och hjälp.

Karolinas och Oscars ena dotter diagnostiserades med hjärntumör. Deras upplevelser är mer positiva tack vare en samordnande funktion för vården av dottern.

I filmen om barnuppdraget, berättar de sina historier. Syftet är att synliggöra och öka kännedomen om den pågående förändringen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Barnkonventionen ska genomsyra barnuppdraget

Så många som 20 procent av alla barn i Västra Götaland har större och mer långvariga behov av hälso- och sjukvård. Under många år har både patienter och hälso- och sjukvården vittnat om problem på flera olika nivåer. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade därför 2017 att VGR ska ta fram en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården för barn och unga 0–18 år. Det är bakgrunden till barnuppdraget som nu är en del av programmet för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR.

Barnuppdragets mål är att skapa en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga i Västra Götaland som ser till alla barns bästa möjliga hälsa, och utveckling. Den ska genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag vid årsskiftet 2020. Lagen innebär att all verksamhet som rör barn ska bedöma och beakta barnets bästa. För att bedöma barnets bästa behöver ett underlag arbetas fram systematiskt innehållande barnets perspektiv, barnkonventionens artiklar samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

I Barnuppdragets rapport finns konkreta exempel på vad föräldrarna tycker är brister i vården, och som framkommit genom djupintervjuer. Några exempel:

  • Att inte ha tillgång till rätt instans
  • Väntan
  • Samordningssvårigheter
  • Kompetensbrist
  • Bristande information
  • Föräldrarna blir inte lyssnade på

Länk: Läs mer om Barnuppdraget

Senast uppdaterad: 2020-05-22 13:23