Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Länkar

Innovationsplattformen VGR 

En idé – liten som stor – kan handlar om en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisationsförändring. Vi på Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. Målet är att idéerna en dag ska införas och skapa värde i hälso- och sjukvården och för patienter. Det är så en idé förvandlas till en innovation. Innovationsplattformen stöttar även kliniska verksamheter vid samverkan med externa parter.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen ansvarar Innovationsplattformen för utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder i hälso- och sjukvården.

Innovationsplattformen

Framtidens vårdinformationsmiljö

Information om framtidens vårdinformationsmiljö på VästKoms webbplats.

VästKom

Omställning till en nära vård, SKL

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKL:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Omställning till en nära vård

PICTA, Prehospital ICT Arena - IT och e-Hälsa för bättre sjukvård

Arenan drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Arenan finansieras av Västra Götalandsregionen.

PICTA

Samordnad utveckling för en god och nära vård

Utredningens webbsida. Här finns information om utredningens uppdrag och arbete, om de som arbetar i utredningen, presentationer, filmer, blogg och mycket annat.

Samordnad utveckling för en god och nära vård

VGR Akademin

VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för fortbildning och kompetensutveckling som bildades i augusti 2016. VGR Akademin finns på Campus Nya Varvet. På webbplatsen finns bland annat utbildningskatalogen.

VGR Akademin

Vårdsamverkan i Västra Götaland

Här finns information och dokument om vårdsamverkan i Västra Götaland och om den ledningsstruktur som finns för samverkan. Här finns också information om de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Vårdsamverkan Västra Götaland

VästKom

VästKom är Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom

Senast uppdaterad: 2019-10-21 10:38