Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillsammans med patienten

Tre kvinnor står vid runda ståbord i en föreläsningssal.
Medverkande i studion vid Forum FVM Millennium, tema tillsammans med patienten, november 2022.

Tema för webbinariet är hur patienterna gynnas av de förändringar som det nya, gemensamma vårdinformationssystemet innebär, bland annat genom större delaktighet och förbättrad information.

Innehåll

Forum Millennium fokuserar den här gången på vad införandet av Millennium som gemensamt vårdinformationssystem i Västra Götaland innebär för patienter och närstående. Genom kortare filmer visas exempel på hur medarbetare och patienter tillsammans kan dokumentera i realtid, och hur informationen sedan följer med genom hela vårdkedjan. Patienten behöver inte upprepa sin sjukdomshistoria och aktuell situation flera gånger. Det blir också exempel på hur informationen används som underlag till den vårdplan som skapas tillsammans med patienten.

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Alla filmer och inspelningar i webbinarieserien som är genomförda eller planerade före detta datum har rubriken Forum FVM Millennium. Ny kortadress för allt om Forum Millennium är vgregion.se/forummillennium. 

Titta på inspelningen

Hålltider

00.00-04.48
Presentation av medverkande i studion och introduktion av dagens tema 

04.49-10.42
Film 1 (Tillgång till information i Millennium) inklusive kort introduktion

10.43-15.39
Studiosamtal om film 1

15.40-21.32
Film 2 (Realtidsdokumentation i Millennium) inklusive kort introduktion

21.32-27.33
Studiosamtal om film 2

27.34-32.24
Film 3 (Min vårdplan i Millennium) inklusive kort introduktion

32.25-34.53
Studiosamtal om film 3

34.54-37:16
Avslutande diskussion

Filmer om Millennium som ingår i webbinariet

Tillgång till information i Millennium (endast film, 5,5 min)
Tillgång till information i Millennium (film och efterföljande studiosamtal, 10,5 min)

Realtidsdokumentation i Millennium (endast film, 6 min)
Realtidsdokumentation i Millennium (film och efterföljande studiosamtal, 12 min)

Min vårdplan i Millennium (endast film, 5,5 min)
Min vårdplan i Millennium (film och efterföljande studiosamtal, 7 min)

Här är chattfrågorna från åhörarna vid webbinariet på temat "tillsammans med patienten" den 8 november 2022.

Kommer privata vårdgivare att anslutas till Millennium?
Svar
: Privata vårdgivare med vårdavtal omfattas av den nya vårdinformationsmiljön och ska anslutas till Millennium, förutom vårdgivare inom avtal LOL och LOF. Läs gärna mer här: Millennium för privata vårdgivare

Kan man använda taligenkänning redan nu, i Melior?
Svar: Införandet av taligenkänning startar redan under hösten 2022. Taligenkänning kan användas mot befintliga system och är en av förberedelserna inför Millennium. Införandet fortsätter sedan mer brett under 2023.

Vem bokar återbesöket?
Svar: Det kommer att fungera som idag, med olika rutiner i olika verksamheter.

Hur är tanken med intyg och brev? Dikteras dessa också in via taligenkänning? Vem skickar breven med posten? Vem tar betalt för intyget? Vem DGR-kodar?
Svar: Det finns ännu inte helt klara svar på dessa frågor, eftersom arbetet pågår med såväl design av Millennium som val av nya arbetssätt framöver - det kommer att ge svar på några av era frågor. Generellt är målet ökad standardisering i regionen. Frågorna är relevanta och aktuella, och kommer också att tas upp i linjeorganisationen framöver.

Kommer tal till text att fungera om man tänker på till exempel utländska läkare som ofta byter ordföljd i meningar? Hur kommer medicinska sekreterares roll se ut, ska journalen korrekturläsas eller kommer det helt enkelt bli fel i text ibland?
Svar
: Verktyget för taligenkänning kan redan idag känna igen olika dialekter och en persons sätt att tala. Den som talar in ser sin egen text och kan korrigera direkt. Andra sätt att arbeta med kvalitetsgranskning kommer också att utvecklas. Just nu pågår en genomlysning av de medicinska sekreterarnas framtida arbetssätt.

Kommer de olika kvalitetsregisterna att vara kopplade till Millenium eller kommer det bli dubbeldokumentation både där och i journalen?
Svar
: Kvalitetsregistren kommer att fungera som tidigare. Till vissa kvalitetsregister kommer uppgifter från Millennium att överföras automatiskt vid första driftstarten (etapp 1). Frågan handlar också om teknisk kompatibilitet - intentionen är att tillhandahålla automatiserad överföring till registren och arbete med det pågår.

Det har varit lite svårt att utläsa kartan över införandet i fyra områden. När startar Lerumsområdet?
Svar: Lerum ingår i sista etappen (västra området) enligt den nya tidplanen som fastställdes i våras. Tidigare ingick Lerum i första etappen (södra området), men det är alltså ändrat.

Senast uppdaterad: 2022-12-08 16:02