Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensamma processer och nya arbetssätt

Arbetet med att designa gemensam funktionalitet och standardiserade arbetsflöden för hälso- och sjukvården är en betydande del av förberedelserna inför övergången till Millennium. Här är några vanliga frågor kopplat till designarbetet.

Vad innebär begreppet standardisering?
För att få riktigt stor nytta av Millennium behöver vi arbeta mer enhetligt och använda systemet på samma sätt. Det ska förenkla och effektivisera arbetet och göra information tillgänglig för alla inblandade parter. Då behövs regionala processer, till exempel kring hur man för journal eller ordinerar läkemedel. Processerna ska beskriva hur vi arbetar snarare än vad vi gör i varje enskilt patientfall.

Det är i den regiongemensamma designen av Millennium som dessa processer och arbetssätt ska etableras och de bästa lösningarna identifieras. Vi ska bibehålla det bästa ur våra befintliga arbetssätt och samtidigt tänka nytt.

Läs mer om designarbetet, standardisering och gemensamma processer

Vad innebär begreppet realtidsdokumentation?
Millennium bygger på kliniska arbetsflöden där man har tillgång till den information man behöver utifrån sin yrkesroll, specialitet och situation. Det ska underlätta att fatta bästa möjliga beslut. Det kräver in sin tur realtidsdokumentation, vilket innebär att dokumentationen sker inför, under eller i nära anslutning till vårdmötet för att omedelbart bli tillgänglig för alla runt patienten som behöver informationen.

Gäller det till exempel en beställning av en omvårdnadsåtgärd eller läkemedelsutdelning hamnar en åtgärd omedelbart i arbetslistan hos den som ansvarar för utförandet. Informationen blir dessutom genast tillgänglig att bearbetas av det digitala beslutsstödet som till exempel kan föreslå åtgärder, identifiera akuta medicinska risker eller generera andra typer av varningar.

För att det ska bli smidigt att dokumentera i realtid kommer det att finnas flera alternativa metoder för dokumentation att välja mellan, både anpassade för olika situationer och olika personliga preferenser.

Hur påverkas yrkesrollen för medicinska sekreterare?
Medicinska sekreterares arbete förändras successivt i och med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. Yrkesgruppen kommer att vara viktig och nödvändig även när Millennium är infört. De arbetsuppgifter som är kopplade till journaldokumentationen kommer till viss del att förändras och påverka flera yrkesgrupper. Mindre fokus kommer att ligga på att mata in information, mer fokus på att säkerställa att all information finns med och är korrekt, och på kvalitativa analyser för uppföljning av verksamheten. Medicinska sekreterare är representerade i designarbetet av gemensamma processer i Millennium.

Hösten 2021 inledde Västra Götalandsregionen en stor utbildningssatsning på medicinska sekreterare. Satsningen ska ge gruppen så bra förutsättningar som möjligt genom en förstärkt kompetensutveckling. Utbildningarna är indelade i olika moduler som nås genom Lärportalen.

Utbildningar i Lärportalen

Vårdpodden om yrkesrollen för medicinska sekreterare (oktober 2021):
Våga tänka nytt - redan nu

Senast uppdaterad: 2023-09-18 14:41