Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tidplan och avtalsfrågor

Millennium införs i etapper under 2024-2026. Tidplanen har ändrats vid några tillfällen sedan avtalet mellan VGR och leverantören Cerner blev klart hösten 2018. Här finns frågor och svar om tidplanen, affärsförhandlingar och närliggande frågor.

Vilka är de största skillnaderna mellan den nya och den föregående tidplanen? 
Det första införandet skjuts framåt. Takten för införandet blir ungefär samma som i den tidigare tidplanen men ordningen på olika geografiska införandeområden ändras. En viktig skillnad i den nya tidplanen är att redan innan Millennium införs börjar vi använda ny funktionalitet för videomöten, egenmonitorering, symtombedömning med hänvisning (triagering) och taligenkänning.

Varför är det ändrad ordning på de geografiska områdena som ska införa Millennium?  
I Västra området med Göteborg ingår Sahlgrenska Universitetssjukhuset där de mest komplexa behoven finns. Under arbetets gång har VGR tillsammans med Cerner kommit fram till att spara det området till sist för att hinna lösa det som behövs innan Millennium införs där. 

Tidigare tidplaner har inte hållit. Vad gör den här tidplanen mer tillförlitlig än föregående? 
VGR har stor tilltro till att tidplanen är realistisk och långsiktigt hållbar byggt på de erfarenheter och den kunskap vi skaffat. Cerner har nu tillsatt ytterligare resurser och kompetenser för arbetet och vi är överens om hur vi arbeta för att lösa de utmaningar som återstår. 

Läs mer: Tidplan och metod för införande 

Våren 2022 pågick affärsförhandlingar mellan VGR och Cerner. Vad blev resultatet?
VGR har i en reklamation redogjort för skador som VGR drabbas av vid förseningen och brister i leveransen. VGR och Cerner har diskuterat principer för en kommersiell uppgörelse som innebär att Cerner kompenserar VGR för detta. Ersättningen har bestämts utifrån skadorna och avtalets villkor. VGR är nöjd med kompensationen och anser att den är korrekt utifrån avtalets bestämmelser. Storleken på beloppen är sekretessbelagda.

Senast uppdaterad: 2022-11-02 12:59