Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev

Vinjettbild för nyhetsbrevet, kollage med grafiska former och längst till höger kvinnlig vårdpersonal som kommer gående i en korridor.

Nyhetsbrevet från program Millennium sammanfattar viktiga beslut, större aktiviteter och vad som är på gång i arbetet med att förbereda införandet av Millennium, på ett övergripande plan. Fler fristående nyheter finns under fliken Aktuellt.

Nyhetsbrev program Millennium ges ut av det regionala programkontoret. Utöver det allmänna innehållet riktar sig vissa delar främst till chefer och andra ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Nyhetsbrevet kommer ut med 7-8 nummer per år.

Nytt namn på nyhetsbrevet

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Nyhetsbreven till och med oktober 2022 heter därför Nyhetsbrev FVM.

Senaste nyhetsbrevet

Nyhetsbrev program Millennium 15 september 2023

Något av innehållet:

  • Anmälan öppen till regionalt Ledarforum Millennium 2 oktober
  • Dialog om förändringar vid införandet av Millennium
  • Filmer om systemet tillgängliga på webben

Prenumerera på nyhetsbrevet

Du måste ange e-postadressen

Nyhetsbrev program Millennium 15 september 2023
Något av innehållet: Nu är anmälan öppen till regionalt Ledarforum Millennium den 2 oktober, i höst inleds dialoger om förändringar vid införandet av Millennium och filmer om systemet är tillgängliga på webben. 

Nyhetsbrev program Millennium 22 juni 2023
Något av innehållet: programchef Annika Mortensen sammanfattar läget i programmet inför sommarledigheten, verksamheterna i södra området planerar för lokala Ledarforum Millennium och Vårdpoddens senaste avsnitt handlar om förarbetet inför driftstart.

Nyhetsbrev program Millennium 12 maj 2023
Något av innehållet: Regiondirektören har besökt programkontoret för dialog och demonstration av Millennium, Program Millennium deltar på Vitalis i maj och strategin för medarbetares utbildning i Millennium är uppdaterad.

Nyhetsbrev program Millennium 24 mars 2024
Något av innehållet: I Millenniumlabbet testas systemet på olika sätt, senaste avsnittet av Vårdpodden handlar om taligenkänning och informationsmötet regionalt Ledarforum Millennium äger rum i maj.

Nyhetsbrev program Millennium 10 februari 2023
Något av innehållet: Det pågår intensivt designarbete i programmet, arbetsflöden i Millennium visas upp och en projektledare är tillsatt för det regionala implementeringsprojektet.

Nyhetsbrev program Millennium 15 december 2022
Något av innehållet: Programchef Annika Mortensen summerar året som gått och blickar framåt, höstens avsnitt av Forum Millennium på temat ”tillsammans med patienten” finns att se i efterhand och kommunerna i Västra Götaland och leverantören Cerner har enats om en ny överenskommelse om Millennium.

Nyhetsbrev FVM 26 oktober 2022
Något av innehållet: Programmet FVM byter namn till program Millennium, det blir tydligare styrning och ledning av hälso- och sjukvårdens digitalisering och Vårdpoddens oktoberavsnitt handlar om nära vård för invånarna med digitala tjänster.

Nyhetsbrev FVM 14 september 2022
Något av innehållet: Nystartsmöte för nästan 300 personer i programmet FVM, nytt avsnitt av Vårdpodden som handlar om hur det faktiskt är att arbeta i systemet Millennium och Forum FVM Millennium på temat Tillsammans med patienten.

Nyhetsbrev FVM 23 juni 2022
Något av innehållet: Programägare Ragnar Lindblad kommenterar den nya tidplanen och läget i programmet FVM, webbinariet Forum FVM Millennium med tema psykiatri finns att se i efterhand och den beslutande gruppen Klinisk ledning har fått breddat uppdrag och ny ordförande.

Nyhetsbrev FVM 4 maj 2022
Något av innehållet: Webbinariet Forum FVM Millennium med tema rehabilitering finns att se i efterhand, första omgången av systemunderhållsutbildningar är genomförd och arbetet med att ta fram lösningar för informationsutbyte mellan vårdgivare fortsätter.

Nyhetsbrev FVM 18 mars 2022
Något av innehållet: Två nya avsnitt av Forum FVM Millennium med tema bättre vård och beslutsstöd och tema mödravård och obstetrik, lyckad testmigrering av data inför första driftstart och fastställt datum för Regionalt ledarforum FVM 17 maj.  

Nyhetsbrev FVM 3 februari 2022
Något av innehållet: Forum FVM Millennium med tema slutenvård, genomförd validering av design som gjorts under hösten och
Koncernkontoret i VGR riggar för förvaltning och support av FVM.

Nyhetsbrev FVM 16 december 2021
Något av innehållet: programägare Ragnar Lindblad sammanfattar 2021 och blickar framåt mot 2022, Forum FVM Millennium om akutsjukvård och rekrytering av ny roll för samordning av teknisk utrustning.

Nyhetsbrev FVM 2 november 2021
Något av innehållet: nytt projekt ska underlätta övergången till nya arbetssätt, premiär för webbinarieserien Forum FVM Millennium och start för testfasen som följer på designarbetet. 

Nyhetsbrev FVM 4 oktober 2021
Något av innehållet: rapport från tre veckor med validering av färdig design, IVO:s beslut efter granskning av arbetet med informationssäkerhet i programmet FVM och beslut i FVM Klinisk ledning om hur patientinformation bör tas fram i VGR när Millennium införs.

Nyhetsbrev FVM 1 september 2021
Något av innehållet: det fortsatta programarbetet i väntan på ny tidplan, tre veckor med validering av design  nu och en återkommande enkät till medarbetare som ska mäta medarbetares och chefers förförståelse för vad förändringarna med den nya vårdinformationsmiljön innebär. 

Nyhetsbrev FVM 1 juli 2021
Något av innehållet: sammanfattning av vårens arbete och vad som händer i höst, kort om tidplanen och andra FVM-frågor vid regionstyrelsens möte den 29 juni och tips om Vårdpoddens senaste avsnitt om realtidsdokumentation. 

Nyhetsbrev FVM 2 juni 2021
Något av innehållet: kort om läget i arbetet med att ta fram en ny tidplan, ambulanssjukvården startar sitt designarbete i den nya vårdinformationsmiljön och FVM Labb byggs upp som testplats så nära verkligheten som möjligt.

Nyhetsbrev FVM 5 maj 2021
Något av innehållet: lägesrapport om tidplanen för FVM och designarbetet under våren, rapport från arbetet med designen av Millennium för samverkan mellan vårdgivare och Orbit blir kvar som operationsplaneringssystem i VGR tills dess att Cerner utvecklat motsvarande funktionalitet i Millennium.

Nyhetsbrev FVM 8 april 2021
Något av innehållet: lägesrapport om den pågående översynen av tidplanen för FVM och det fortsatta designarbetet, sammanfattning av Ledarforum FVM i Habilitering & Hälsa och kort om den intensiva designveckan (FSV) i mars.

OBS! En av länkarna i nyhetsbrevet är fel. Rätt länk till det filmade inslaget med Ragnar Lindblad är denna: Filminslag om tidplanen och designarbetet

Nyhetsbrev FVM 5 mars 2021
Något av innehållet: kort om översynen av tidplanen som pågår, ökad stöd till främst små privata vårdgivare, klart hur uppdraget som Millennium-utbildare ser ut och ökad samordning och styrning av programmet FVM.

Nyhetsbrev FVM 5 februari 2021
Något av innehållet: planen för designarbetet de närmaste månaderna, kort om testfasen som tar över därefter, kick-off för förändringsambassadörerna i södra området och gemensamma förberedelser för nya arbetssätt.

Nyhetsbrev FVM 13 januari 2021
Något av innehållet: sammanfattning av förberedelserna 2021 inför den första driftstarten, planen för laboratorieverksamheternas övergång till Millennium, justerad budget för FVM och plan för hur vårdproduktionen ska säkerställas inför driftstarterna.

Senast uppdaterad: 2023-09-05 15:51