Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistverksamheter

Sidan beskriver övergripande hur olika specialistverksamheters behov omhändertas i designen av Millennium och vilken roll kunskapsorganisationen har i det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Programmet Millennium får många frågor om hur funktionaliteten i Millennium kommer att se ut för enskilda specialistområden. Eftersom designarbetet börjat med att fokusera på processer och arbetssätt inom de stora flödena i hälso- och sjukvården finns det inte svar på alla de frågorna.

Basfunktioner behöver vara klara inför den första driftstarten innan alla funktioner inom samtliga specialistområdena designas. Detta för att inte riskera suboptimala lösningar – väl anpassade för en avgränsad del, men sämre för helheten. När basfunktionerna är klara kan fortsatt anpassning av systemet göras i takt med att regional konsensus finns för respektive medicinsk specialitet.

Kontinuerlig utveckling under många år

Kunskapsorganisationen, bland annat samordningsråden, kommer att vara regionalt sammanhållande för fortsättningen av detta arbete under programtiden, men även därefter. Den nya vårdinformationsmiljön blir aldrig klar utan kommer ständigt att behöva anpassas efter gällande evidens och ”best practice” både inom respektive specialitet och för genomgående funktioner som skapar en sammanhållen vård för patienterna.

De vanligaste systemen ersätts

Redan under upphandlingen visste leverantören Cerner och VGR att svensk lagstiftning, svensk hälso- och sjukvård och VGR:s målbild krävde förändringar i Millennium. Utöver det har flera centrala funktionsområden varit föremål för analys under arbetets gång, bland annat läkemedelshantering och operationsplanering.  

Inget system på marknaden kan ersätta alla de vårdsystem som används idag. Målet är att ersätta 35–40 av vårdens mest använda system. Andra system ska så långt det är möjligt nås via Millennium.

Senast uppdaterad: 2022-11-01 14:49