Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Vårdskiftet

Webbplatsen Vårdskiftet berättar om hur vi i Västra Götaland förändrar och utvecklar vården. Målet är en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland - med patienten i fokus och med kvalitet genom hela vårdkedjan.

Vårdskiftet handlar bland annat om omställningen till nära vård, nya digitala vårdformer och e-tjänster, kunskapsstyrning och införandet av en gemensam vårdinformationsmiljö (FVM, framtidens vårdinformationsmiljö).

Sammantaget leder insatserna till att vi kan möta det ökande vårdbehovet hos en större och åldrande befolkning, erbjuda fler digitala lösningar för invånarna och skapa en god arbetsmiljö som attraherar nuvarande och nya medarbetare.

Kontakt

På sidorna om omställningen av vården och FVM finns kontaktuppgifter till programledarna eller andra kontaktpersoner. För frågor om de lokala projekten för införandet av FVM - kontakta den implementeringsansvariga i din verksamhet.

Omställningen av vården - övergripande

Barnuppdraget

Digitala vårdformer och tjänster

Koncentration av vård

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Nära vård

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Lokala implementeringsansvariga FVM

Fördjupning: digitaliseringsstrategi i VGR

Västra Götalandsregionens digitaliseringsstrategi ska vara ett stöd till organisationen för vilka digitala tjänster vi ska utveckla, införa och erbjuda regionens invånare. Strategin ger en bild av den digitala framtiden för patienter och för hälso- och sjukvård i VGR. För att hitta det som skapar mest värde vägs patientperspektivet, organisationsperspektivet och de tekniska möjligheterna samman. 

Digitaliseringsstrategin i korthet. pdf

Redaktionen

Team Vårdskiftet, som ingår i koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, ansvarar för webbplatsen Vårdskiftet. För frågor och synpunkter - skriv till vardskiftet@vgregion.se  

Organisationer

FVM Västkom - Ta del av hur Västkom stöttar kommunerna i Västra Götaland med införandet av framtidens vårdinformationsmiljö.

Innovationsplattformen - Innovationsplattformen i VGR stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer.

Prehospital ICT Arena, PICTA, - Arenan drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg samarbete med organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi.

Vårdsamverkan - Här finns information och dokument om vårdsamverkan i Västra Götaland och om den ledningsstruktur som finns för samverkan. Här finns också information om de delregionala vårdsamverkansgrupperna.

Utredningar

Omställningen till en nära vård - Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Här beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hur det gemensamma målet ska nås.

Samordnad utveckling för god och nära vård - presentation av den statliga utredningens uppdrag och arbete.

Här finns nationella och regionala utredningar, rapporter, underlag och beslut som ligger till grund för arbetet med omställningen och framtidens vårdinformationsmiljö.

Lägesrapport Omställningen till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

En nulägesrapport från VGR om omställningen till en god och nära vård, tillgänglighet och patientkontrakt. September 2019.

Lägesrapport Omställningen

Slutrapport av breddinförande mobil närvård i VGR

Projektrapport från breddinförandet av mobil närvård i VGR. April 2019.

Slutrapport mobil närvård

Träning ger färdighet

Måns Roséns utredning Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa. November 2015.

Träning ger färdighet

Effektiv vård

Göran Stiernstedts slutbetänkande, januari 2016.

Effektiv vård

Vision e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Rapport från socialdepartementet och SKL (nu SKR), mars 2016.

Vision e-hälsa

Samordnad utveckling om god och nära vård

Läs mer om Anna Nergårdhs utredningsarbete.

Samordnad utveckling om god och nära vård

Senast uppdaterad: 2021-01-13 16:00