Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

IBD Home

Fotograf: Anders Engström

IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienterna tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och applikationer.

IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. Idag lever ungefär 12 000 personer i Västra Götalandsregionen med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer. För att kunna ge rätt omhändertagande och medicinering behöver man ha kunskap om graden av inflammation i tarmen. Det kan man få genom att mäta en inflammationsmarkör i avföringen och skatta patientens symtom och livskvalitet.

Hur fungerar IBD Home?

Med hjälp av tekniken kan patienterna själva utföra både mätning och skattning av symtom med en speciell utrustning och ett frågeformulär. Resultatet visas i applikationen IBD Home i mobiltelefonen och skickas av patienten till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. På så vis kan vårdpersonalen följa patientens tillstånd på distans och kalla till besök vid behov.

IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och tarmsjukdomar, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, Telia, läkemedelsföretaget AbbVie och företaget bakom det hembaserade testet av inflammationsmarkören, Bühlmann.

Med IBD Home bli sjukhusbesöken färre vilket sparar tid för både patient och vårdgivare. Samtidigt kan patienten känna en större trygghet när de får resultat på provet direkt. Försämringar i patientens tillstånd upptäcks i tid så att rätt resurser snabbt kan sättas int. När patienten själv får tillgång till informationen kan hen också lära sig mer om sin sjukdom och hur den kan hanteras.

Om det regionala projektet

Projektet startade hösten 2017 och pågår till hösten 2019. Målet är att införa IBD Home hos 500-1000 patienter. Arbetet förväntas bli utfört i alla de förvaltningar där vård av IBD-patienter bedrivs. Det är också de som är mottagare av projektresultat och som har ansvar att förvalta och vidareutveckla arbetet med IBD Home.

Antal anslutna patienter

 
Förvaltning Startdatum Antal patienter
Alingsås lasarett  22 nov 2017  4
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 1 jan 2020 27
Kungälvs sjukhus  6 nov 2017 22
NU-sjukvården - NÄL  Ej startat ännu      0
SU - Sahlgrenska Sjukhuset  19 dec 2017 33
SU - Östra sjukhuset  Vår 2018 21
SU - Mölndals sjukhus  26 okt 2017 22
Skaraborgs sjukhus - SkaS Lidköping            23 bov 2017 23
Södra Älvsborgs sjukhus - SÄS Borås  8 juni 2017 179
Totalt i Västra Götalandsregionen   331

 

IBD Home ingår i delområde Digitala vårdformer och tjänster

Film om IDB Home

Sjuksköterskan Marie Andersson från mag- och tarmmottagningen på SÄS i Borås berättar om fördelarna som IBD Home innebär för patienter och vårdpersonal och vad som krävs för en lyckad omställning till ett digitalt arbetssätt.

Elisabeth Wehlander

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-21 09:14