Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Högsbo specialistsjukhus

Under hösten 2019 startade bygget av Högsbo specialistsjukhus. Arbetet drivs som projekt. Uppdraget är att på ett nytänkande och innovativt sätt utmana befintliga former att arbeta med nära hälso- och sjukvård.

Målet är att vården ska bli så bra som möjligt för patienterna och arbetsmiljön optimal för medarbetarna. Det nya specialistsjukhuset byggs vid nuvarande Högsbo sjukhus, utan slutenvårdsplatser. Högsbo specialistsjukhus blir ett sjukhus för planerad sjukvård och innehåller operationssalar, mottagningar samt bild- och provtagning. 

Tillsammans för en vård i framkant

Högsbo specialistsjukhus är en del i utvecklingen av Göteborgssjukvården. Målet är att skapa förutsättningar för framtidens vård som är:

  • värdeskapande och personcentrerad
  • nära
  • samordnad
  • trygg
  • effektiv och flexibel

Vårdens utvecklingsarbete drivs till stor del av delprojektet Vårdverksamhet och arbetssätt. Här samverkar medarbetare och chefer från Frölunda specialistsjukhus, som är en del av Sjukhusen i väster, med såväl tjänstedesigners och projektmedarbetare som invånare och patienter. Allt för att ta tillvara olika intressen, kunskaper och perspektiv.

Projektvisionen fungerar som en vägvisare och möjliggör ett arbetssätt som är innovativt och behovsdrivet utifrån patientens och framtidens perspektiv. Ett exempel på detta är specialistsjukhusets målbild, som är att vara ”det smarta sjukhuset”. Läs mer om vad det innebär i rapporten.

Utvecklingen av framtida arbetssätt på specialistsjukhuset ska resultera i optimerade processer för patient och vårdpersonal, samt en god arbetsmiljö som bidrar till att göra det nya specialistsjukhuset till en attraktiv arbetsplats.

Projektets mål ligger helt i linje med regionens övergripande mål:

Läs mer om Högsbo specialistsjukhus.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 16:04