Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närvårdscentrum Mariestad

Skaraborgs Sjukhus Mariestad
Skaraborgs Sjukhus Mariestad

I Mariestad pågår ett arbete för att etablera ett Närvårdscentrum. Syftet är att göra vårdutbudet mer tillgängligt, korta ledtiderna i vården och utveckla nya effektiva arbetssätt och samarbetsformer.

Närvårdscentrum är ett ”paraply” av verksamheter från primärvården, specialistsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården som samarbetar kring patientens behov. Med ökad användning av digital teknik, mera samarbete över organisationsgränserna och förändrade arbetssätt ska vårdutbudet bli mer tillgängligt för patienter, invånare och närstående i norra Skaraborg.

Personen och vårdbehovet ska stå i fokus och de organisatoriska gränserna ska spela mindre roll. Ett vårdbesök kan starta redan i hemmet, men det kan också handla om att patienten kan göra flera besök vid samma tillfälle, till exempel provtagning, röntgen och ett läkarbesök. På så sätt slipper patienten resa flera gånger och vården bli effektivare.  

Närvårdscentrum utgår från nuvarande Skaraborgs Sjukhus Mariestad. 

Planerat vårdutbud 2021

Under 2021 planeras för följande vårdutbud: audionommottagning, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, hjärtmedicin, hudsjukvård, lungmedicin, ortopedi, njurmedicin, röntgenmottagning, ultraljud, ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri

Tidsplan

Etableringen av Närvårdscentrum i Mariestad drivs i projektform fram till årsskiftet 2020/2021. Den första patienten togs emot i oktober inom område hud. Fler verksamheter kopplas på under 2020 och 2021. Utvärdering sker successivt. 

 

Nyheter

  • Det nya närvårdscentrumet i Mariestad ska genom en satsning på ny teknik kunna ge snabbare, närmare och bättre vård. Habilitering & Hälsas projekt med fjärrjustering av hörapparater passar bra in i Västra Götalandsregionens modell för nära vård, vilket är anledningen till att audionommottagningen i Mariestad nu ingår i projektet och kan erbjuda fjärrjustering.

  • Patienter med hudsjukdomar blir först ut med att ta del av Närvårdscentrum Mariestads nya vårdformer. I närvårdscentrumet samverkar primär- och specialistvård med hjälp av digital teknik kring patienter och deras vårdbehov.

Beate Poetzsch

Projektägare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gunilla Lewin

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-12-03 15:45