Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Närvårdscentrum Mariestad

Skaraborgs Sjukhus Mariestad
Skaraborgs Sjukhus Mariestad

I mars 2020 beslutade regionstyrelsen att etablera ett Närvårdscentrum i Mariestad för att utveckla den nära vården. Syftet var att utveckla vårdutbudet för invånarna i norra Skaraborg genom digifysiska arbetssätt och ett tätare samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan och Mariestads kommun.

På grund av pandemin drog arbetet ut på tiden och i november 2020 beslutade ledningen för projektet att göra ett omtag i arbetet. Projektet har gått in i en ny fas med målet att fortsätta utveckla och använda digifysisk e-tjänst för att göra vården mer tillgänglig, korta vårdens ledtider och utveckla vårdutbudet. Med digifysisk teknik och ökad samverkan mellan vårdgivare ska patienterna kunna få tillgång till mer vård vid ett och samma tillfälle.

Förväntad effekt för invånare och patienter: 

 • god tillgång till nära vård, egenvård och förebyggande insatser
 • god tillgång till tidsnära teambedömning
 • förbättrad kontinuitet, bättre informationsöverföring och fast vårdkontakt
 • ökad patientupplevd kvalitet, jämlikhet, delaktighet och involvering

Förväntad effekt för hälso- och sjukvårdens medarbetare:

 • ökad samordning
 • ökad kunskapsöverföring och handledning
 • ökad medicinsk kvalitet och effektivitet

Projektet pågår fram till 30 september 2021 och kommer att utvärderas utifrån: 

 • antal remisser som kommer in till Skaraborgs Sjukhus och hur många som kommer i retur
 • minskat antal resor och kontakter för patienten
 • förändring i ledtider
 • enkäter som mäter patientens och vårdpersonalens upplevelser.

 

Dokument

Projektdirektiv Paketera och använda digifysisk e-tjänst för utveckling av vårdutbudet i Mariestad

Beslut i regionstyrelsen 2021-04-30 "Vårdutbud och lokalisering av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 

Beslut i regionstyrelsen 2020-03-31 om att etablera Närvårdscentrum i Mariestad 

Nyheter

 • Det nya närvårdscentrumet i Mariestad ska genom en satsning på ny teknik kunna ge snabbare, närmare och bättre vård. Habilitering & Hälsas projekt med fjärrjustering av hörapparater passar bra in i Västra Götalandsregionens modell för nära vård, vilket är anledningen till att audionommottagningen i Mariestad nu ingår i projektet och kan erbjuda fjärrjustering.

 • Patienter med hudsjukdomar blir först ut med att ta del av Närvårdscentrum Mariestads nya vårdformer. I närvårdscentrumet samverkar primär- och specialistvård med hjälp av digital teknik kring patienter och deras vårdbehov.

Beate Poetzsch

Projektägare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gunilla Lewin

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-05-27 15:50