Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Översyn av traumasjukvården

Ambulans på väg

Regionfullmäktige har beslutat att samla traumasjukvården i Västra Götalandsregionen till sex sjukhus. Syftet är att höja kompetensen inom traumavård och säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Skaraborgs Sjukhus Skövde, SÄS/Borås, NU-sjukvården/NÄL, Kungälvs sjukhus, SU/Östra och SU/Sahlgrenska är så kallade traumamottagande sjukhus som ska kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. Sjukhusen ska ha tydliga uppdrag och rätt kompetens och utrustning för traumasjukvård dygnet runt.

Vården av de svårast skadade patienterna, så kallade multitraumapatienter, ska så långt som möjligt ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SU får också rollen som traumacentrum med huvudansvar och resurser för att driva utvecklingen av traumasjukvården i regionen. SU ökar också sin vårdkapacitet för att kunna ta hand om svårt skadade patienter som kommer från andra sjukhus.

Ett arbete pågår för att utveckla en regional traumamanual som tydliggör vilka strukturer och processer som krävs för ett högkvalitativt traumaomhändertagande.

Översyn av traumasjukvården ingår i delområde Koncentration av vård

Annika Larsson

Programledare omställningen/koncentration
Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:21