Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Egenmonitorering

Patient och läkare sitter vid ett bord.

Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån, eller från annan vald plats. Det handlar om objektiva värden såsom blodtryck och vikt, men även subjektiva självskattningar såsom mående-dagbok och smärtskattning. Data tillgängliggörs vårdgivaren som kan följa om värdena avviker från det normala. Egenmonitorering är en prioriterad e-tjänst som ska utvecklas och införas i berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens egenvård, kontroll över sin egen hälsa och upplevelse av trygghet. Det ska också leda till bättre användning av hälso-och sjukvårdens resurser. Möjligheten att upptäcka försämringsperioder i ett tidigt skede gör att onödiga och kostsamma besök på akutmottagningar och inläggningar kan undvikas.

Sedan 2019 pågår ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering med syfte att samla lärdomar och erfarenheter inför fortsatt utveckling av egenmonitorering. Projektet genomförs både i specialist-och primärvård i fem förvaltningar. Totalt inkluderar projektet knappt 200 patienter och fokus är på hjärtsvikts- och hypertonipatienter. I VGR finns även många lokala initiativ inom olika verksamhetsområden, tex inom Specialistmödravård, KOL, Cystisk fibros. Inom områden som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och Diabetes typ I används redan egenmonitorering i bred utsträckning.

Pilotprojektet kommer fortsätta inkludera patienter och följas upp. Redan nu visar uppföljningar på mycket hög patientnöjdhet.

Västra Götalandsregionens mål är nu att tillgängliggöra en generell monitoreringstjänst som kan användas för olika diagnoser och i olika verksamheter. 2021 har arbetet med nästa steg att införa egenmonitorering brett inom VGR påbörjats och lärdomar i pågående projekt utgör viktigt underlag i utvecklingen av en kommande egenmonitoreringstjänst.

Egenmonitorering ingår i delområde Digitala vårdformer och tjänster

Kristina Ekman

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Delprojektledare

Närhälsan Gudrun Greim gudrun.greim@vgregion.se
Skaraborgs sjukhus Maria Frick Miles maria.frick@vgregion.se
Södra Älvsborgs sjukhus Gunilla Benjaminsson gunilla.benjaminsson@vgregion.se
SU/Östra sjukhuset

Cecilia Sköld

Helen Sjöland

cecilia.skold@vgregion.se

helen.sjoland@vgregion.se

Sjukhusen i väster, Angered Therese Viklander therese.viklander@vgregion.se

 

Kontaktperson

Forskningsstudie KOL-centrum Lowie Vanfleteren lowie.vanfleteren@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2021-11-19 10:14