Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional kunskapsstyrning

Vårdpersonal tittar på bilder av hjärnan
Fotograf: SKL

Kunskapsorganisationen i Västra sjukvårdsregionen (VGR och Region Halland) genomgår en förändring då 23 regionala programområden samt ett Primärvårdsråd ersätter de medicinska och odontologiska sektorsråden.

Ett motsvarande arbete pågår i alla Sveriges regioner, med stöd av SKL. Målet med förändringen är vårdpersonalen ska få ett bättre stöd för behandlingar, att den patientupplevda kvaliteten ska höjas och att vården ska bli mer jämlik.

Den nya kunskapsorganisationen byggs på nationell, regional och lokal nivå och samtliga nivåer samspelar med varandra. Förändringen innebär att arbetet med kunskapsunderlag i större utsträckning än tidigare kommer att göras gemensamt på nationell nivå och ett större fokus kan läggas regionalt och lokalt på implementering och förbättringsarbete.

Varje regionalt programområde ska senast i juni 2019 ha startat minst ett regionalt processteam som i sin tur kommer att speglas med ett lokalt processteam inom vårdverksamheten.

Regional kunskapsstyrning på Vårdgivarwebben

Regional kunskapsstyrning ingår i delområde Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Lars Rex

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer

Anders Carlqvist

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-12 10:20