Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Fotograf: Anders Engström

I maj 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om en strategisk utbildningsplan i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också om ett uppdraget för att ta fram en plan för genomförande. Planen beslutades av hälso-och sjukvårdsstyrelsen i maj 2019.

Under hösten 2019 kommer utbildningar för olika målgrupper att lanseras. Alla utbildningar kommer att testas i mindre grupper innan de lanseras brett i hela VGR.

I uppdraget ingår bland annat att ta fram:

  • Hur ledning och samordning av utbildningsinsatser i förbättringskunskap i samarbete med interna och externa partners ska genomföras.
  • En utbildningsplan i förbättringskunskap för att tillgodose behov ur medicinsk kvalitet, patientupplevd kvalitet och organisatorisk kvalitet för att kunna utveckla verksamheten bättre
  • En tydlig strategi för hur verkanskraft skapas för att kvalitet som strategi ska genomsyra styrning och ledning på regionövergripande nivå genom en målgruppsanpassad utbildningsplan
  • En tydlig målgruppsanpassad utbildningsplan för kunskapsutveckling inom förbättringskunskap i samråd med förvaltningarna.
  • En prioriteringsplan för insatsordning i samråd med berörda aktörer.
  • Identifiera en strategi för att säkra samverkan med den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning för samordning av utbildningsaktiviteter.

Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ingår i delområde Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Åsa Grönlund

Projektledare
Telefonnummer

Åsa Meland

Genomförandeansvarig

Malin Liljevall

Genomförandeansvarig
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-01 10:11