Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi ställer om vården

Fotograf: Paul Björkman

Vårdens resurser ska räcka till fler. Fram till och med 2025 kommer antalet invånare i Västra Götaland att öka med drygt 122 000 personer. Befolkningen ökar mest i de åldersgrupper där vårdbehovet är störst, främst bland de gamla. Det leder till att vårdbehovet ökar mer än antalet anställda kan öka. Invånarna har också andra och större förväntningar på vården än vad som kan tillgodoses idag. Därför behöver vi ställa om vården. Det handlar inte om att spara pengar utan om att använda de resurser vi har på ett bättre sätt.

Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård, med högsta kvalitet och patientsäkerhet. Vården ska alltid utgå från den enskilda personens behov och erfarenheter. Patienterna ska känna sig trygga och väl omhändertagen i kontakten med vården. Och uppleva att vården är lätt att hitta och lätt att komma i kontakt med. Med ett bättre hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete kan vårdbehoven minska. Med patienter som är delaktiga i sin egen vård, ökar patientnyttan. Med bättre stöd för patienternas egenvård kan vårdens resurser användas bättre.

Det finns ett enigt, politiskt beslut om arbetet. I en bred politisk överenskommelse beslutade regionfullmäktige i maj 2017 en gemensam strategi. Därefter har hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställt en konkret handlingsplan för att ta fram möjligheter att ställa om. I arbetet med att ställa om vården ingår fem områden:

  • Utveckla och stärka den nära vården, alltså den vård som invånare och patienter behöver ofta.
  • Koncentrera viss sjukhusvård för bättre kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
  • Öka användningen av digitala vårdtjänster så att patienterna kan bli mer delaktiga
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
  • Ta fram en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården för barn och unga

För att skapa trygghet och kontinuitet för patienten behöver vi förändra våra arbetssätt och jobba mer över organisations- och specialitetsgränser. En del arbete pågår sedan länge, annat har nyss påbörjats och några väntar på att få starta. Arbetet med att ställa om vården kommer att påverka alla medarbetare i vården genom förändrade arbetssätt i en mer utbyggd nära vård med bas i primärvården, digitalisering, koncentration och med kvalitet som grundläggande strategi i allt arbete.

Senast uppdaterad: 2018-05-04 11:47