Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdraget, utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men det finns ojämlikheter och brister. Det kan handla om långa väntetider, dålig samverkan eller inte tillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga. Barn har speciella behov och barn och ungas hälso- och sjukvård har speciella förutsättningar

Därför har Västra Götalandsregionen startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av barnperspektiven. Arbetet genomförs med en arbetsgrupp med representanter för barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter ingår i arbetet.   

Målen är på lång sikt:

  • En god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga
  • Bästa möjliga hälsa och utveckling för barn och unga
  • En hälso- och sjukvård som genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter.

2018 gjordes en omfattande kartläggning av gruppen barn och unga med komplexa behov (långvarig sjukdom och många vårdkontakter).

Under 2019-2020 jobbar vi med:

  • Fortsatt fokus på barn och unga med komplexa behov
  • Att arbeta med testverksamheter utifrån sju huvudsakliga behov/problemområden
  • Visst vidare kartläggningsarbete av nya målgrupper
  • Arbetsprocesser kring delaktighet, barnrätt, djupintervjuer av barn, kommunerna
  • Utifrån inhämtad kunskap och lärande i testverksamheterna styra den pågående och framtida utvecklingen och omställningen av barnsjukvården.

Förutom barnuppdraget arbetar VGR på flera olika sätt för att stärka barnets rättigheter inom sina verksamhetsområden. Läs mer om VGR:s övergripande arbete med barnets rättigheter och barnkonventionen

Senast uppdaterad: 2020-01-14 16:39