Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnuppdraget, utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men det finns ojämlikheter och brister. HUR dessa brister ser ut tittade man närmare på och redovisade resultaten i årsrapporten Barn och unga - Komplexa behov och vägar framåt.

Det visade sig t. ex. handla om långa väntetider, dålig samverkan eller inte tillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga. Barn har speciella behov och barn och ungas hälso- och sjukvård har speciella förutsättningar.

Läs hela rapporten Barn och unga  - Komplexa behov och vägar framåt här

Därför har Västra Götalandsregionen startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att komma fram till en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av barnperspektiven.

Arbetet genomförs med en arbetsgrupp med representanter för barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter ingår i arbetet. 

Det långsikta målet med arbetet

  • Att kartlägga vilka behov barn och unga (0 t.o.m 17 år) med närstående har i hälso- och sjukvården samt i kommunal vård och omsorg.
  • Att ta fram, pröva och utvärdera lösningar samt föra fram förslag till beslut på systemnivå som krävs för att förbättra hälso- och sjukvården mot en vård enligt ovanstående målbild och omställningens principer.
  • Att följa och barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården

2018 gjordes en omfattande kartläggning av gruppen barn och unga med komplexa behov (långvarig sjukdom och många vårdkontakter).

Under 2019-2020 jobbar vi med:

  • Fortsatt fokus på barn och unga med komplexa behov
  • Att arbeta med testverksamheter utifrån sju huvudsakliga behov/problemområden
  • Visst vidare kartläggningsarbete av nya målgrupper
  • Arbetsprocesser kring delaktighet, barnrätt, djupintervjuer av barn, kommunerna
  • Utifrån inhämtad kunskap och lärande i testverksamheterna styra den pågående och framtida utvecklingen och omställningen av barnsjukvården.
Senast uppdaterad: 2018-10-18 14:06