Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncentration av vård

Specialiserad vård som invånarna behöver sällan kan koncentreras till färre sjukhus för att säkra kvalitet, patientsäkerhet och öka effektiviteten.

Under 2018 beslutade regionstyrelsen att koncentrera 32 olika operationer/åtgärder inom nio medicinska områden. Det handlar dels om vård i små volymer men också om komplicerad vård där den särskilda kompetensen finns på få sjukhus. Underlag för beslutet togs fram av de medicinska sektorsråden.

Nu fortsätter arbetet att samla viss sällanvård. Dessutom ska möjligheterna utredas om kvalitet och tillgänglighet kan förbättras genom att ytterligare koncentrera annan vård än sällanvård, till exempel öppenvård, dagkirurgi, högvolymcentra eller specifika behandlingar.

Regionstyrelsen beslutade 2018 också om förstärkning och viss koncentration av traumasjukvården, det vill säga vård som behövs i samband med allvarliga olycksfall.

Förstärka det akuta omhändertagandet

Under 2018 startade två närakuter, en på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra och en i Tanum. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också beslutat att starta ytterligare två närakuter som pilotprojekt i Skene och Lidköping. Syftet är att pröva att koncentrera primärvårdens akuta vård utanför vårdcentralernas öppethållande och om man genom det bland annat kan korta väntetiderna för patienter som söker vård akut både på sjukhusens akutmottagningar och i primärvården.

det nya pilotprojektet beräknas starta 1 april 2019.

Process för att hantera utbudsförändringar

För dig som funderar på om koncentration av vård är en bra idé inom din specialitet så finns det finns en fastslagen process för att hantera utbudsförändringar som beskriver hur du kan gå tillväga. Processen beskrivs i dokumentet som heter ”Process för utbudsförändringar 20200813” som du hittar nedan.

Process för utbudsförändringar 20200813.pdf

Slutrapporter

Titel

Annika Larsson

Programledare omställningen/koncentration
Senast uppdaterad: 2021-09-24 15:56