Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nära vård

Två medarbetare på väg att besöka en patient i sitt hem.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte betyda, geografiskt nära. Det kan också handla om t.ex. hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. För att lyckas med det behövs tätare samverkan på flera nivåer, framförallt mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Arbetet med den nära vården ska leda till:

  • Ett bättre hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • Stöd till patienter i att känna sig trygga att i högre utsträckning sköta sin egen vård och veta när och var man ska vård
  • Ökad trygghet och tillgänglighet
  • Ökad medicinsk kvalitet och patientsäkerhet
  • Bättre samordning
  • Bättre arbetsmiljö
  • Vård på bästa effektiva insatsnivå, det innebär bland annat minskat behov av besök på akutmottagningar och att ligga inne på sjukhus.

Nära vård i tre program

  • Utveckla vård i hemmet. Det ska bli möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Digitala vårdmöten och observation i hemmet blir en självklar del av vården hemma.
  • Utveckla en samordningsfunktion för de mest komplext sjuka. En modell ska tas fram och testas. En samordningsfunktion är ett organiserat samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad sjukhusvård - alltså inte en fysisk plats.

Information om samverkan vid in- och utskrivning av sluten hälso- och sjukvård finns på sidan för vårdsamverkan i Västra Götaland.

  • Stärka hälso- och sjukvårdens bas. Den 1 juni 2018 lämnades det andra delbetänkandet från den statliga utredningen "God och nära vård" med en beskrivning av ett nationellt primärvårdsuppdrag. En regional strategi ska tas fram för att forma ett starkare och tydligare regionalt primärvårdsuppdrag i linje med det nationella uppdraget. Som en del i detta utreder Västra Götalandsregionen hur uppdrag och finansiering kan föras över från akutsjukhusen till primärvården och annan nära vård. Vidare tas förslag fram för ett aktivare hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Att arbeta med mobil närsjukvård

Anna och Christina arbetar i det mobila närsjukvårdsteamet vid Skaraborgs sjukhus, Lidköping. I denna film berättar de om sitt gemensamma arbete i teamet och med patienterna.

Anne-Marie Svensson

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-24 09:25