Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen för att förbättra levnadsvanor. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol.

Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst för alla invånare från 16 år i Västra Götaland. Rekommendera den till patienter som har:

  • Motivation till förändring
  • En eller flera ohälsosamma levnadsvanor
  • Beredskap att ta eget ansvar

Hälsocoach online är ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag och innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid, det vill säga att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende. Hälsocoacherna är utbildade hälsovetare och samtalet utgår från en gemensam arbetsmetod med grund i coachning och motiverande samtal.

Medarbetare inom VGR kan också använda och rekommenderas tjänsten.

Hälsocoach online startade som ett innovationsprojekt av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan hösten 2017, och hör från och med 2020 hemma i Regionhälsan. Hälsocoach online är en del av omställningsområde Digitala vårdformer och tjänster.

Så fungerar det

Invånaren bokar själv tid och träffar hälsocoachen via videomöte i appen Mitt vårdmöte.

Hälsocoacherna arbetar utifrån en gemensam arbetsmetod med fokus på beteendeförändring och utgår från vårdens riktlinjer. Coachningen pågår vanligtvis 2-6 månader, vid 4-6 tillfällen.

I den utvärdering som gjordes bland de 60 första klienterna framkommer att nästintill samtliga har uppfyllt sina mål avseende livsstilsförändring i hög utsträckning och upplever sin hälsa bättre vid avslutad coachningsperiod. 

Informationsmaterial och dokument

Rekommenderade kommunikationsinsatser.pdf
Checklista för att komma igång med att erbjuda tjänsten. Endast framtaget material inklusive bilder får användas under projekttiden.

Internt material

Presentation om Hälsocoach online.pptx - med inspelat tal (ca 15 min.)
Att använda exempelvis på APT.

Hälsoekonomisk analys.pdf

Stöd för att hänvisa patienter

Hänvisningsguide.pdf
Information som är bra att känna till för att rekommendera Hälsocoach online till patienter. Detta A4-blad kan du skriva ut själv.

Block med 100 informationsblad i A6-format.pdf
Blocken kan du ha på mottagningsrummet, och lämna över ett blad när du har berättat om tjänsten. De passar också i väntrum. Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR14034. 19 kr/st.

Informationsblad/affisch i A4-format.pdf
Att sätta i anslutning till blocken i väntrum, reception etc.
Du kan själv skriva ut bladet på färgskrivare, eller be din kommunikationsavdelning om hjälp.

Affisch 50x70 cm.pdf
För att exponera tjänsten ännu mer synligt i era lokaler. Beställs från Marknadsplatsen, artikelnummer VGR14058. Ca 300 kr/st.

Folder A5-format.pdf
Att dela ut i samband med samtal och exponera i väntrum. Alternativ till blocket. Beställ på Marknadsplatsen, artikelnummer VGR14040. Ca 3 kr/st.

Väntrumsbildspel.pptx
För er väntrums-TV.

Roll up kan också beställas. Cirka 2000 kr. Kontakta oss för att få hjälp med detta på halsocoach.online@vgregion.se .

Webbplats för invånare

vgregion.se/halsocoach

 

Riktlinje och arbetsmodell för hälsocoachen

Riktlinje.pdf

Arbetsmodell.pdf

Moa Kuitunen

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Nankler

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-15 10:29