Hälsoläget

Hälsoläget ger en bild över befolkningens hälsa i de fem hälso- och sjukvårdsnämndområdena i Västra Götalandsregionen. Det innehåller registerdata och enkätresultat som beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer. Underlagen kompletteras och uppdateras kontinuerligt, när nya data är tillgängliga.

Välj kapitel nedan eller i menyn till vänster. Längst ner i varje kapitel ser man antalet sidor. Använd pilarna för att navigera mellan sidorna. Klicka på ordet ”av” för att se innehållsförteckningen.

Senast uppdaterad: 2019-03-08 13:28