Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anställd inom Västra Götalandsregionen: Delta i en studie om upplevelser av hbtq-diplomerade verksamheter

Personal på vårdcentral sitter ner och pratar med ett barn

Är du hbtq-person? Vill du dela med dig av erfarenheter av att arbeta inom en hbtq-diplomerad vårdverksamhet i Västra Götalandsregionen? I studien ”Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter” undersöker vi upplevelser både från ett patientperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Vi söker just nu särskilt efter intervjupersoner som är yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen och som har erfarenhet av att som hbtq-person arbeta inom de diplomerade verksamheterna.

Varför görs studien?

Bakgrunden till studien är Västra Götalandsregionen utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande och normmedvetet förhållningssätt, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet med utbildningsprogrammet är att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.  Diplomeringen följs nu upp i denna studie. Analyserna kommer att ligga till grund för slutsatser kring hur verksamheterna kan utveckla sitt arbete för hbtq-personers arbetsmiljö och tillgång till vård.

Hur görs intervjuerna?

En intervju är 45 – 60 minuter. Vi utgår ifrån några teman kring arbetsmiljö och hbtq-diplomeringen. Intervjun kommer att styras av vad du tycker är viktigast att tala om i relation till våra teman. Du väljer själv hur mycket du vill tala om varje tema eller fråga. Intervjun spelas in och kommer senare att transkriberas (skrivas ned i textform). Studien bygger på frivillighet och du kan när du vill avbryta din medverkan. I transkriberingen och i övriga texter kommer personuppgifter att kodas. Texterna som vi skriver utifrån studien kommer att formuleras på så sätt att intervjupersoner inte identifieras. Vi lämnar inte ut deltagares namn eller andra personuppgifter.

Studiens resultat kommer att presenteras i en rapport som publiceras av Västra Götalandsregionen under hösten 2019.

Kontaktuppgifter

Forskningsprojektet genomförs på uppdrag av Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen. Vi som gör studien, Evelina Johansson och Elin Lundsten, är forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Om du är intresserad av att delta i studien eller har frågor, kontakta oss!

Elin Lundsten (huvudansvarig forskare)

Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 6166

E-post: elin.lundsten@kultvet.gu.se

Evelina Johansson

Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Telefon: 031-786 2781

E-post: evelina.johansson@gu.se


Senast uppdaterad: 2018-10-16 17:14