Hållbart resande väst

Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Vi driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföra lokalt, initierar utbildningar och sprider goda exempel.

HRV årsberättelse verksamhetsuppföljning 2017

Verksamhetsplan 2018

Nätverksträffar

23 mars - Aktiv mobilitet & hälsa

18 maj - Resor i tjänsten

7 september - Fysisk planering för hållbart resande

19 oktober - Hållbart resande på landsbygd

30 november - Mätbarhet & spridning av resultat, samt utvärdering av 2018