Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Hälso- och sjukvårdsnämnder

I Västra Götalandsregionen finns fem hälso- och sjukvårdsnämnder med politiskt utsedda ledamöter. Nämndernas uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett befolkningsansvar, vilket bland annat innebär:

  • att klarlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård
  • att göra behovsanalyser och prioriteringar
  • att verka för en förbättring av folkhälsan
  • att ha ett ansvar för att befolkningen får tillgång till primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsoinsatser och insatser vid funktionsnedsättning

Utgångspunkten är att det ska vara nära till den vård man ofta behöver och att den vård man behöver mer sällan kan koncentreras till färre platser.

Samverkan och dialog

Hälso- och sjukvårdsnämnden har  ett uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare. Nämnderna ska också samverka medandra huvudmän och intressenter som  kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer och brukarorganisationer. 

Medborgardialog

Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:16