Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationssäkerhetsprogram 2020

Informationssäkerhet ilustrerad genom en datorskärm med ett hänglås

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Här får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data och lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster.

Informationssäkerhetsprogram 2020 har skapats inom ramen för den digitala agendan för Västra Götaland.

Skyddsvärd information behöver identifieras och klassificeras likartat av verksamheterna som grund för beslut om skyddsåtgärder samt för att ge dem bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Samhället är grundat på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Invånarna har rätt till insyn och ska vara trygga med att informationen hanteras och skyddas på rätt sätt. God och likvärdig informationssäkerhet hos samhällsaktörerna skapar tillit och förtroende och lägger grunden för utveckling av nya e-tjänster.

Verktygslåda för informationssäkerhet

Utbildningsdagar 2020

Kursinformation: Kursinnehåll, upplägg, litteratur, med mera (pdf)

Aktiviteter

 1. Informationsinsatser och förankring
 2. GAP- och riskanalys 
 3. Utbildning av informationssäkerhetssamordnare.
 4. Informationsklassificering i verksamheterna
 5. Fortsatt arbete med införande av ledningssystem för informationssäkerhet
 6. Skapa förutsättningar för mer öppna data 

Erbjudandet

 • VGR betalar uppdragsutbildning för Informationssäkerhetssamordnare, 7,5 hp. 20 personer om året under tre år. Från start max en person per kommun eller sökande.
 • VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020.
 • VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder
 • Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument
 • VGR upphandlar ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.
 • De sökande får upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet.
 • De sökande ska i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av tjänster etcetera enligt riktlinjerna.

Presentationsmaterial

Presentation av arbetet med digital agenda och informationssäkerhetsprogram 2020

Riktlinjer

Riktlinjer för informationssäkerhetsprogram 2020 

Fullmakt om upphandling

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

Ansökan och kontakt

Projektledare är Morgan Lantz från företaget Combitech som har ramavtalet för resurser inom Informationssäkerhetsprogram 2020. Har du frågor, kontakta Morgan Lantz (kontaktuppgifter nederst på sidan). 

Ansökningar skickas till tore.johnsson@vgregion.se eller till Västra Götalandsregionen, Regionens hus, 405 44 Göteborg.

Informationssäkerhetsprogrammets tre delar. 

1. Upphandling: Ansök om att delta i upphandlingen utan några som helst förpliktelser. 

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

2. Högskoleutbildning på Högskolan i Skövde. Anmälan för att endast delta i högskoleutbildningen/uppdragsutbildningen. Inga kostnader förutom egen tid och resa samt eventuellt övernattning.

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (word-format)

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (ifyllningsbar pdf)

3. Informationssäkerhetsprogrammet. Ansök om att vara med i programmet och få stöd för utlägg som ni har i samband med arbetet. Här anmäls också sökande till uppdragsutbildningen i Informationssäkerhet (6 x 2 dagar) som genomförs av Högskolan i Skövde.

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (word-format)

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (pdf)

Mallar och stöddokument

1.  Informationsinsatser och mindre utbildningspaket
2.  Nuläge genom risk- och Gap-analys
3.  Informationsklassificering
4.  Ledningssystem, policydokument etcetera
5.  Tillgängliggöra öppna data

Tipsa gärna andra om programmet: www.vgregion.se/infosak2020

Notiser

Morgan Lantz

Projektledare Informationssäkerhet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Informationssäkehetsprogram 2020

Mål och syfte med Informationssäkerhetsprogram 2020

 • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet i kommunen
 • Öka förutsättningar för digitalt samarbete i Västra Götaland
 • Öka tilliten till offentlig sektor.

För att nå dessa mål har sex prioriterade områden pekats ut:

 1. Informationsinsatser och förankring
 2. Nuläge, risk- och GAP analyser
 3. Utbildning av informationssäkerhetssamordnare och personal
 4. Informationsklassificering
 5. Införande av ledningssystem för informationssäkerhet
 6. Tillgängliggöra öppna data
Senast uppdaterad: 2020-09-18 17:03