Enheter

Hälsan & Arbetslivets verksamhet är indelad i fyra enheter, som har lokaler med mottagningar eller filialer på många orter i länet. Regionens verksamheter får i första hand sin företagshälsovård från den enhet som finns inom samma geografiska område.

För varje enhet presenteras nedan adresser, telefonnummer. All mottagningsverksamhet är tidsbeställd och om inget annat anges har vi normalt öppet kontorstid vardagar.

Gemensam ledning och stab finns i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31