Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NSG- Nationella Substitutionsgruppen

Nationella substitutionsgruppen är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter. Gruppen består av två stycken undergrupper som arbetar parallellt, en för substitution av rena kemikalier/kemiska produkter och en för kemikalier i varor.

Gå in här och få tips om utbyten av farliga kemikalier

Utbyten av farliga kemikalier (engelska)

NSG för kemiska produkter

Gruppen för substitution av kemiska produkter fokuserar på enskilda kemiska ämnen med ett definierat CAS-nummer, samt lösningar och blandningar av kemiska ämnen i produkter såsom rengöringsmedel, lim etc. Genom att samarbeta nationellt ökas möjligheterna att utbyta erfarenheter kring genomförda substitutioner och därmed underlätta för verksamheternas utfasningsarbete av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Blankett för utredning av CMR- produkter

På SUBSPORT kan du läsa mer om hur du kan ersätta farliga ämnen

Deltagare och kontakt

Gruppen består av personer från landsting/regioner och universitet som arbetar med kemikaliefrågor. Vill du vara med i gruppen (aktivt eller passivt), ta del av mer information, komma med förslag på fler substitutioner eller bara veta mer om gruppens arbete? Kontakta någon av oss!

NSG för kemikalier i varor

Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor fokuserar på kemikalier i varor, såsom förbrukningsmaterial, medicinskteknisk utrustning, möbler, leksaker, IT-utrustning etc. Syftet med gruppens arbete är att gemensamt hjälpas åt med kravställning i upphandlingar respektive utvärdering av våra avtal gällande kemikalieinnehåll. Vi vill verka för en ökad harmonisering av våra hälso- och miljökrav gällande kemikalier i varor. Upphandlingsmyndigheten ingår som medlem i gruppen.

http://www.upphandlingsmyndigheten.se

Kontaktuppgifter

Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
Tel. 010- 441 46 12
anders.bolmstedt@vgregion.se

Karin Sundberg, Landsting i Uppsala län
Tel. 018- 611 31 45
karin.sundberg@lul.se

Senast uppdaterad: 2018-03-28 11:10