Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försäkringar

Avtalsförsäkringar

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som kompletterar den ersättning du kan få enligt lag, exempelvis från Försäkringskassan. Avtalsförsäkringarna ger förstärkt trygghet för dig som är anställd i Västra Götalandsregionen.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL

Sjukförsäkringen administreras av AFA Försäkring och ger dig en kompletterande dagersättning utöver sjuklön när du varit sjuk i 90 dagar. Från och med dag 91 till dag 360 har du rätt till dagersättning motsvarande 10 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Har du lön utöver basbeloppstaket (för år 2017 motsvarande en årslön på 336 000 kronor) får du sjuklön motsvarande cirka 80 procent på den delen. Om Försäkringskassan beviljar dig sjukersättning (kan beviljas tidigast från dag 366 i sjukperioden), lämnas en månadsersättning från AGS-KL.  Månadsersättningen beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst och betalas längst till du fyller 65 år. Månadsersättningen motsvarar, tillsammans med den sjukersättning du får från Försäkringskassan, cirka 80 procent av inkomstförlusten. Det är du själv som ska ansöka om ersättningen. Det gör du med en blankett som du får av din arbetsgivare eller av din fackliga organisation. Du kan också göra anmälan direkt på AFA Försäkrings kundwebb.

AFA Försäkring, Sjukförsäkring 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL

Västra Götalandsregionen har som din arbetsgivare tecknat en särskild försäkring som utöver sjuklön ger dig ersättning om du skadas i arbetet. Råkar du ut för ett tillbud, en skada eller färdolycksfall ska du göra en anmälan tillsammans med din arbetsgivare. AFA Försäkring, som administrerar din trygghetsförsäkring vid arbetsskada, utreder därefter din anmälan och avgör om skadan räknas som arbetsskada eller inte. Om skadan bedöms som arbetsskada kan du få ersättning för förlorade inkomster, sveda och värk, bestående men och för vissa kostnader.

Avgiftsbefrielseförsäkring

Arbetsgivaren gör inbetalningar till din avgiftsbestämda tjänstepension som beräknas på din pensionsgrundande lön. I de fall Försäkringskassan beviljat dig sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta, har du ingen lön eller enbart deltidslön. Avgiftsbefrielseförsäkringen övertar då arbetsgivarens inbetalning till din avgiftsbestämda tjänstepension. Anmälan till avgiftsbefrielseförsäkringen sker samtidigt som anmälan görs till AGS-KL eller TFA-KL.

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkringen är en trygghet för familjen om du skulle avlida före 67 års ålder. Då betalas ett engångsbelopp ut. Beloppets storlek beror på i vilken omfattning du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut. Beloppet är skattefritt. Det är KPA Pension som administrerar TGL-KL. Läs mer om TGL-KL i faktabladet från deras hemsida.

Faktablad KPA-Livförsäkring

Övriga försäkringar

På Insidan, under ämnesområde ekonomi, finns samlad och riktad information över andra försäkringar. Läs om övriga försäkringar på Insidan (inloggning krävs).

Senast uppdaterad: 2017-12-19 16:08