Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontorsmiljö och arbetssätt

Nya Regionens hus uppförs under kommande åren både i Göteborg och Skövde. Samma principer ska råda för husen vad gäller kontorsmiljö och arbetssätt. De nya kontorsmiljöerna kommer att utformas enligt konceptet aktivitetsbaserad arbetsplats. En riktlinje för utformning av administrativa miljöer i VGR har fastställts av regiondirektören. Läs mer om riktlinjen och konceptet på denna sida.

Riktlinjen fastställdes av regiondirektören 4 december 2016 och gäller för samtliga administrativa miljöer i Västra Götalandsregionen. Den ska tillämpas i samband med förhyrning, om-, till- och nybyggnation. Målet med riktlinjen är hälsofrämjande miljöer som stöder effektiva arbetssätt och ökad intern samverkan. Den beskriver hur en förändringsprocess bör gå till och hur den kan följas upp. Utöver Riktlinjen beslutade regiondirektören att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska användas när personalnärvaron varierar och verksamhetens karaktär medger detta. En kartläggning av verksamhetens behov ska genomföras innan förändring och att lösningen ska vara flexibel och erbjuda god arbetsmiljö.

Läs beslutet i sin helhet:

Fastställande av Riktlinje för utformning av administrativa miljöer i Västra Götalandsregionen

Riktlinje för utformning av administrativa miljöer i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36