Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resor och möten

Västra Götalandsregionen ska öka sin miljöprofil när det gäller resor. Det är innebörden i den nya rese- och mötespolicyn för Västra Götalandsregionen som gäller från den 1 maj 2017. Policyn omfattar även möten, eftersom de till stor del styr resandet. Det är därför viktigt att skapa en möteskultur som innebär en minskad miljöpåverkan.

Policyn gäller alla

Rese- och mötespolicyn gäller alla anställda inom samtliga förvaltningar och bolag. Den gäller även förtroendevalda när de reser i sitt uppdrag. Alla medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar för att följa policyn i sitt arbete.

Den gäller de resor som du gör i tjänsten

Policyn gäller tjänsteresor samt resor som sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Även förtroendevalda som reser i sitt uppdrag omfattas av policyn.
Rese- och mötespolicyn omfattar dock inte resor mellan hemmet och arbetsplatsen, förutom när sträckan är en del av en tjänsteresa. Resor till och från arbetet genererar dock stora utsläpp av växthusgaser och medarbetarna ska därför uppmuntras till ett hållbart resande till och från arbetet.

Distansmöte i första hand

När man arrangerar möten där deltagarna arbetar på olika platser ska man i första hand använda teknik för distansmöte, exempelvis Skype eller telefonmöte. I andra hand ska man överväga möten som innebär att deltagarna behöver resa.

Säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt

Är det nödvändigt att resa? Fundera alltid på om det behövs för att kunna utföra arbetet/uppdraget eller om det finns alternativ. Om du bokar ett möte som innebär att deltagarna behöver resa, ska det vara möjligt att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik. Välj det färdsätt som är mest trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt. När du beräknar kostnadseffektiviteten, ta med samtliga kostnader som är förknippade med resan.
Den som inte har möjlighet att resa till mötet ska, om det är möjligt, erbjudas att delta via distansmötestjänst.

Var kostnadseffektiv

Möten, utbildningar och konferenser ska i så stor utsträckning som möjligt ske i VGR:s egna lokaler. Om externa leverantörer av lokaler, resor och logi måste användas ska de alltid bokas via VGR:s upphandlade leverantörer.
En tjänsteresa ska ske på billigast sätt med hänsyn till trafiksäkerhet, miljöaspekt och beräknad kostnadseffektivitet. Hänsyn ska tas till den resandes individuella förutsättningar och behov.

Detta är chefens ansvar

• Medarbetarna ska känna till innehållet i styrdokumenten för tjänsteresor och möten.
• Medarbetarna ska ha kunskaper om säker och miljöanpassad trafik och vilka olika distansmötestjänster VGR erbjuder.
• Att varje år ange mätbara mål för och följa upp medarbetarnas tjänsteresor och bokningar av externa lokaler.
• Att regelbundet följa upp resvanor hos de medarbetare som reser mycket i sin tjänst för att säkerställa att resandet sker i enlighet med rese- och mötespolicyn.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36