Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som chef

- Att vara chef innebär att ha ett stort och mångfacetterat uppdrag. Det ställer höga krav på dig som person. Vi vill ge dig rätt förutsättningar att göra jobbet säger Marina Olsson, personaldirektör.

Flera av chefsprogrammen nedan är flyttade till VGR Akademins webbsida under Utbildningskatalogens sida för chefer och ledare:  www.vgregion.se/utb-cheferochledare

Kurser och utbildningar

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder ett program för dig som är chef över chefer. Den 7 december 2017 startar det första regiongemensamma programmet för erfarna chefer.

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.

Västra Götalandsregionen har beslutat att starta en utbildning för regionens HR-medarbetare. Din förvaltning har nu möjligheten att nominera deltagare till en VGR-gemensam utbildning för HR som ger möjlighet till utveckling för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter.

Nya chefer i Västra Götalandsregionen får under två dagar möjlighet att träffas, ta del av varandras erfarenheter, knyta kontakter och därmed successivt stärka VGR som organisation och arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen erbjuder ett utvecklingsprogram för första linjens chefer. Den 21 september 2017 startar det andra regiongemensamma kandidatprogrammet för chef över chef. Programmet leds av Koncernkontoret och kommer att bedrivas i internatform.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom chefs- och ledarutveckling i Västra Götalandsregionen? Syfte med programmet är att utveckla dig som chef i ditt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar förutsättningar för att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

Ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Polisen och Västra Götalandsregionen. Din verksamhet har nu möjligheten att nominera chef över chefer till en unik utvecklingsinsats som ger möjlighet till utveckling och inspiration för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter.

Din förvaltning har nu möjligheten att nominera stabsfunktionschefer (t.ex. chefer för funktionerna Ekonomi, HR, Kommunikation och Utveckling) till ett VGR-gemensamt utvecklingsprogram som ger möjlighet till utveckling för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter. Ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet

Västra Götalandsregionen har beslutat att starta en utbildning för regionens HR-medarbetare. Din förvaltning har nu möjligheten att nominera deltagare till en VGR-gemensam utbildning för HR som ger möjlighet till utveckling för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter. VGR står inför stora framtida utmaningar, framför allt kopplat till behovet av omställning inom Hälso- och sjukvårdsområdet där frågor om organisering, arbetssätt och digitalisering är prioriterade men också infria den långsiktiga målsättningen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

I ett samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har det Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Läs mer under rubriken Masterexamen/Magisterexamen. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer.

Senast uppdaterad: 2018-09-11 12:40