Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kandidatprogram för Chef över chef 2017-2018

Västra Götalandsregionen erbjuder ett utvecklingsprogram för första linjens chefer. Den 21 september 2017 startar det andra regiongemensamma kandidatprogrammet för chef över chef. Programmet leds av Koncernkontoret och kommer att bedrivas i internatform.

OBS! Denna sida är flyttad till VGR Akademins webbplats: https://www.vgregion.se/chefoverchef

Målgrupp

Programmet riktar sig till första linjens chefer med potential, förutsättningar och motivation att ta sig an ett större chefsuppdrag som andra linjens chef. Programmet har plats för max 18 deltagare. 

Syfte

Programmet syftar till att:

  • Ge verktygfaktakunskap och träning så att deltagarna har en beredskap att ta sig an chefsuppdrag med fokus att leda och utveckla verksamhet och att leda andra chefer.
  • Ge deltagarna möjlighet att reflektera över hur de vill ta sig an utmaningar och möjligheter i ett större chefsuppdrag.

Innehåll

  • Modul 1: Att leda chefer, 21-22 september 2017 
  • Modul 2: Hur se helheter, 26-27 oktober 2017
  • Modul 3: Ledning och styrning, 7-8 december 2017
  • Modul 4: Verksamhetsplan och uppföljning, 18-19 januari 2018
  • Modul 5: Verksamhetsstyrning och förbättringsarbete, 1-2 mars 2018
  • Modul 6: Produktions- och kapacitetsplanering, 12-13 april 2018 
  • Modul 7: Verksamhetsanalys och final, 16-18 maj 2018  

Arbetsformer

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra mindre hemuppgifter mellan modulerna. Deltagarna ska i mindre grupper göra en verksamhetsanalys i en extern organisation. Detta arbete löper under hela programmet. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Plats

VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda i Göteborg

Anmälan

Kandidat nomineras av närmaste chef.

Förvaltningens HR-avdelning genomför intervjuer med kandidaterna och ansvarar för sammanställning och prioritering av de nominerade kandidaterna. Intervjun kommer att kompletteras med ett centralt genomfört arbetspsykologiskt test medåterkoppling på testresultatet.

Urvalet kommer även att göras utifrån att få en bra mix i grupperna baserat på förvaltning, bolag, kön, erfarenhet som chef med mera.

Kontakta din lokala HR-avdelning för ytterligare information kring anmälan.  

Kostnad

Respektive förvaltning står för lön och resor för deltagarna. Internatkostnader och övriga kostnader finansieras av centrala medel. 

Kontakt 

Vid frågor om programmet eller urvalsprocessen vänligen kontakta:

Niklas Thorell Sjöström
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se
Mobil: 0705-85 75 32

Om du är intresserad av att ta del av tidigare deltagares erfarenheter av programmet, kontakta gärna någon av nedanstående referenspersoner.

Annelie Gustavsson: annelie.sunden@vgregion.se
Eva Jofall: eva.jofall@vgregion.se
Kristine Rygge: kristine.christiansen_rygge@vgregion.se
Maria Taranger: maria.taranger@vgregion.se
Stellan Ahlström: stellan.ahlstrom@vgregion.se
Åsa Nilsson: asa.c.nilsson@vgregion.se

Programledning

Programansvarig: Ann Stokland, Koncernledning, Ledningsstöd RD
Programledare: Lotta Dellback, Niklas Thorell Sjöström, Anna-Lena Alvekrans och Levi Siljemyr, Koncernkontoret

Länkar

Inbjudan att nominera till kandidatprogrammet Chef över chef

Kort presentation av Chefkandidatprogram för chef över chef 2017 - 2018

Chefsförsörjningsprocessen länk till VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2018-10-09 14:13