Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det personliga ledarskapet

Som ett stöd för chefer i sitt ledarskap erbjuder Västra Götalandsregionen ett utvecklingsprogram för första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar med några års erfarenheter av chefskap.

OBS! Denna sida är flyttad till VGR Akademins webbplats: https://www.vgregion.se/detpersonligaledarskapet

Målgrupp

Första linjens chefer med verksamhetsansvar samt personal- och ekonomiansvar och som har några års erfarenhet av chefskap.

Syftet med programmet

Att höja medvetenheten om sig själv som chef i samspel med sina medarbetare och i sin funktion som chef inom Västra Götalandsregionen.

Lärmål

Utifrån regionens chefskriterier erbjuder programmet bland annat möjlighet till

  • ökad trygghet och mod i chefsrollen
  • ökad reflektionsförmåga
  • ökad insikt om makt och påverkan
  • ökad medvetenhet om egna val
  • ökad förmåga att hantera dilemman
  • ökad förmåga att släppa kontroll 
  • ökad förmåga att känna sina gränser 

Omfattning

Nio dagar fördelade på tre internat. 

Datum för program 24

10-12 oktober 2018
7-9 november 2018
12-14 december 2018

Innan kursstart sker också ett individuellt avstämningsmöte via telefon från kursledaren.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till 12 deltagare per programomgång.

Koordinera och prioritera alla ansökningar internt inom förvaltningen eller verksamheten innan du gör din anmälan. Kontakta din lokala personalavdelning för ytterligare information kring anmälan.

Sista nomineringsdagen till program 24 är den 16 september

Kursavgift

Den subventionerade kurskostnaden är 16.500 per deltagare inklusive internatkostnader, inte resekostnader. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen.  

Kursledare

Ingela Berggren, Nordmark Utveckling AB

Programansvarig

Åsa Udd
Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: asa.udd@vgregion.se
Mobil: 0700-20 75 84

Länkar

Det personliga ledarskapet, programmets form och innehåll

Till Chefsplatsen, Utveckling av Chefer på VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2018-10-24 11:28