Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram - Ledarskap i offentlig verksamhet 2018

I ett samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har det Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV). Läs mer under rubriken Masterexamen/Magisterexamen. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer.

OBS! Denna sida är flyttad till VGR Akademins webbplats: https://www.vgregion.se/ledarskapsprogramliov

Målgrupp

Chefer på alla nivåer. 

Undervisning 

Att studera på kvartsfart innebär att man träffas för föreläsningar, diskussion, gemensamt arbete och redovisning av uppgifter vanligen en dag var tredje vecka. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas arbete och man förväntas göra en del av kursarbetet på hemmaplan.

Antagning

Det Kvalificerade ledarskapsprogrammet är en uppdragsutbildning där ansökan och uttagning sker genom arbetsgivaren. Detta innebär att Västra Götalandsregionen gör en samlad anmälan till universitetet av deltagarna. Ett fortsatt samarbete med andra offentliga myndigheter och verksamheter påverkar antalet platser och innebär en ökad konkurrens om utbildningsplatserna. 

Examination

För att bli godkänd på kursen och för att få ut kursbevis och poäng krävs hög närvaro och att man fullgör samtliga planerade uppgifter samt någon form av rapport.

Magister- eller Masterexamen 

Kurserna inom programmet Ledarskap i offentlig verksamhet kan kombineras till antingen en ettårig magisterexamen eller en tvåårig masterexamen med huvudområde Ledarskap i offentliga organisationer. I båda fallen förutsetts att du ha en grundexamen (kandidatnivå) på minst 120 (gamla) poäng för dig som påbörjat innan 1 juli 2007 alternativt 180 högskolepoäng, för dig som tagit ut grundexamen efter juli 2007. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig tidigare utbildningar och kurser såvida de uppfyller vissa kriterier.

Informationsmöte

När: Onsdagen den 14 mars 2018, kl. 16.00-18.30 inklusive fika.
Var: Sal B33, hus B, vån. 3, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.
AnmälanDigitalt formulär eller ring Erik Bergenholtz, Göteborgs Universitet, 031-786 27 31.

Inbjudan till informationsmötet

Docent Christian Jensen presenterar och beskriver syftet med LiOV-programmet.  
LiOV informationsvideo

Kurser 2018

Klicka på respektive kurs och läs programbladen

Ansökan kurser

Kurser
Uppsatskurs (Magister/Master)

Båda länkarna har sista ansökningsdag 27 april 2018
Bekräftelse om du fått plats eller inte, beräknas skickas ut i början av juni. 

Kontakt

För mer information kontakta ansvarig på din HR-avdelning, kursansvarig vid universitet (se respektive programblad ovan) eller:
Niklas Thorell Sjöström
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se
Mobil: 0705-85 75 32

Eventuella frågor kring din ansökan:
Margareta Bogren
Västra Götalandsregionen
E-post: margareta.bogren@vgregion.se


Länk till intranätet Insidan - Chefsplatsen

Senast uppdaterad: 2019-02-13 14:06