Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regiongemensamt Mentorprogram

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom chefs- och ledarutveckling i Västra Götalandsregionen? Syfte med programmet är att utveckla dig som chef i ditt ledarskap genom utbyte av kunskap och erfarenheter. Programmet skapar förutsättningar för att dela och hitta nya synsätt samt att bygga chefsnätverk.

OBS! Denna sida är flyttad till VGR Akademins webbplats: https://www.vgregion.se/mentorprogrammet

MENTOR – vem är det och vad ger det?

En mentor är en mycket erfaren första linjens chef eller chef över chef som vill bidra till att utveckla adeptens ledarskap.

Mentorn ger stöd och vägleder adepten att söka och utforska gränser i sin yrkesroll. Mentorskapet handlar till skillnad från handledning och experthjälp om att skapa förutsättningar för att utveckla det personliga ledarskapet. Förutom den egna drivkraften att dela med sig av sina erfarenheter så upplevs mentorskap som meningsfullt och meriterande.

Ansökan Mentor

Respektive mentorkandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd att vara en chef som i sitt chefskap agerar enligt Västra Götalandsregionens chefskriterier. Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstarten och då kommer alla deltagare att får ett skriftligt besked. För ansökan till mentor scolla längre ner.

ADEPT – vem är det och vad ger det?

Adepten är du som är chef på första linjens nivå och vill utveckla ditt ledarskap

I mentorskapet får du som adept tillgång till en kvalificerad mentor för att utveckla det personliga ledarskapet.

Ansökan Adept

Vi vill att ansökande adepts chef är delaktig i nomineringen och bekräftar att adepten ges möjlighet att få en mentor. Respektive kandidat ansöker till programmet. Kandidaten är av sin chef bedömd som en god representant och anses kunna stärkas och utvecklas i programmet. För ansökan till adept scrolla längre ner.

Antal deltagare: I varje program begränsas antalet mentorer och adepter till 15 par. Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstarten och då kommer alla deltagare att får ett skriftligt besked om de är antagna eller inte.

Exempel på kommentarer från tidigare deltagare:

- Jag hade med största sannolikhet slutat som chef inom VGR om jag inte deltagit i programmet under året som gått. Mycket bra program.
- Engagemang från deltagare och handledare.
- Bra med matchningen, bra att det var så varierande verksamheter.
- Att få ha någon som bollplank, vägledning, råd och stöd.
- Att få möjlighet att dela med sig av upplevelser kring ledarskap.

Programtider

Programmets omfattning sträcker sig över 1 år, där tre inplanerade träffar i storgrupp kommer att genomföras. Mellan programträffarna bokar mentorn och adepten sina egna träffar (cirka 10 träffar).

Program 10: 

Adepter och mentorer träffas heldagar: 22/10 2018, 6/3 2019 och 1/10 2019.

(Endast mentorer träffas halvdagar: 16/10 2018 och 6/2 2019 på Gullbergsvass Konferens.)

Plats för heldagarna:
VGR Campus Nya varvet, Västra Frölunda i Göteborg

När du ansöker som mentor eller adept - vänligen boka upp datumen ovan redan nu utifall du blir antagen.

Avgift

Den subventionerade kostnaden är 2.000 kr/adept. För mentorer utgår ingen avgift. Avgiften betalas av respektive förvaltning i samband med start av utbildningen. Resekostnaden betalas av den egna förvaltningen.

Ansökan till Mentorprogram 10

Ansöker som Mentor
Ansöker som Adept

Urval och matchning av mentor-/adeptpar beräknas vara klart cirka en månad innan programstart. Vänligen lägg in alla datum i din kalender redan nu utifall du blir antagen.
Sista ansökningsdagen är fredagen 14 september 2018.

Programledare

Joacim Andersson, Actea Consulting
Anna Bjarnegård Sellius, Närhälsan (internkonsult)

Eventuella frågor besvaras av:
Om Mentorprogrammet: Anna Bjarnegård Sellius
anna.bjarnegard@vgregion.se
Om din anmälan: Margareta Bogren
margareta.bogren@vgregion.se

Mentorprogrammet drivs på uppdrag av Koncernkontoret, Koncernstab HR.

Länkar:

Programblad för Mentorprogrammet

Här kan du läsa mer om utbildningar för chefer på Västra Götalandsregionens intranät

Senast uppdaterad: 2019-02-13 14:02