Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Emilia gick VGR:s mentorprogram

Det finns mycket att vinna på att söka till Västra Götalandsregionens mentorprogram. Man utvecklas både i sin yrkesroll och som privatperson. Dessutom får man större kunskaper och bygger nätverk i en positiv och trygg miljö. Det här gäller inte bara adepterna, utan mentorerna också. – Mentorprogrammet har gett oss sådant som vi inte kunnat få någon annanstans, säger Tomas Johansson och Emilia Månsson.

När Emilia Månsson var ny som chef var det mycket att sätta sig in i: allt ifrån rutiner, regler och system till de krav som ställs på chefsrollen. – Jag hade jobbat som biträdande vårdenhetschef innan, men när jag gick in som vårdgruppchef blev allt snabbt mycket mer och större. Visst har jag bra kontakt med min chef. Hon är trygg och bra och jag har kunnat bolla mycket med henne, men när jag fick veta att det fanns ett mentorprogram sökte jag direkt. Jag såg framför mig att mentorn skulle vara en mer neutral person som jag kunde ta upp en annan typ av frågor med och så tycker jag verkligen att det blivit också.

Viktigt att lyssna

Emilia arbetar på Södra Älvsborgs Sjukhus. Tomas Johansson, tidigare chef och numera verksamhetsutvecklare inom Närhälsan, har varit Emilias mentor. – När vi har träffats har vi pratat om chefsrollen och vad den innebär, om de lite större frågorna som rör det personliga ledarskapet. Vi har också pratat om hur man kan lösa svåra situationer. Jag har försökt vara ett stöd till Emilia både i det stora och lilla. Mentorskap handlar mycket om att lyssna, bidra till reflektion och att hjälpa att växa, men också om att våga dela med sig av egna framgångar och motgångar, säger han.

Träffa andra i samma situation

Mentorprogrammet arrangerar flera träffar i storgrupp och det finns också ett speciellt mentornätverk med målsättningen att stärka mentorerna i deras roll. – Programmet är bra, inte minst de gemensamma träffarna. Där får man träffa andra nya chefer inom Västra Götalandsregionen, i samma situation som man själv. Jag tycker att det blivit många intressanta diskussioner och vi har kunnat dela erfarenheter med varandra. Dessutom har vi haft en del gruppövningar som lett till viktiga frågeställningar, säger Emilia.

Trygghet och förtroende

I relationen mellan mentorn och adepten trycker både Emilia och Tomas på vikten av trygghet och värdet av att kunna anförtro sig åt en erfaren person som man inte är i beroendeställning till. – Jag tycker att alla nya chefer borde få en mentor per automatik. Det kan ge dem styrka att tro på sig själva, säger Tomas. – Det finns en utsatthet i att vara chef och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till i alla lägen. För mig har Tomas betytt mycket. Inte minst i svåra situationer. Ibland var jag nog en utmaning för honom (skratt), men han gav mig alltid användbara verktyg och delade med sig av sina erfarenheter, säger Emilia. Som mentor får man också mycket tillbaka från sin adept, det är något som Tomas vill understryka. – Bara att få höra att man faktiskt bidragit till någon annans utveckling är stort. Jag har blivit en bättre lyssnare och genom det har jag nog också blivit en bättre chef.

Kommentar: Emilia har nyligen valt att återgå till en heltid som sjuksköterska eftersom hon saknade patientkontakten. Beslutet har växt fram med tiden. Hon ser mentorprogrammet som en värdefull ögonöppnare för vad som är viktigt för just henne.

Senast uppdaterad: 2018-04-24 09:44