Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skuggningsprogram 2017-2018

Ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Polisen och Västra Götalandsregionen. Din verksamhet har nu möjligheten att nominera chef över chefer till en unik utvecklingsinsats som ger möjlighet till utveckling och inspiration för såväl deltagarna själva som för våra verksamheter.

I skuggningsprogrammet får deltagarna möjlighet att utvecklas och stärkas i sin nuvarande roll. Genom att se en annan chef i dennes vardag och öva på att ge och ta feedback får de såväl inspiration som nya insikter. Deltagarna får också möjlighet att reflektera över olikheter och likheter i ledarskapet i tre stora och betydelsefulla organisationer i Västsverige. 

Målgrupp

Programmet riktar sig till chefer som leder chefer 

Syfte

Att utveckla och stärka chefer i sin nuvarande roll. Skuggningen gör det möjligt att:

  • se en annan chef agera i sin vardag 
  • få återkoppling på det egna ledarskapet
  • tillsammans diskutera ledarrollen
  • själv reflektera kring ledarrollen

Mål

  • ge ökad insikt om det egna ledarskapet
  • nya insikter, perspektiv och kunskaper används i den egna verksamheten
  • motivera och ge energi i nuvarande ledarroll

Varför utvecklar vi chefer tillsammans?

Vi är tre organisationer med en blandning av likheter och olikheter som gör utbytet extra värdefullt. Organisationerna har stor betydelse för Västra Götalandsregionen och har olika viktiga uppgifter i samhället. Det ligger ett stort värde i att våra chefer inspireras och tar intryck från varandra. Att komplettera den egna organisationens ledarutveckling med ett organisationsöverskridande samarbete har betydelse för att skapa nya perspektiv och höja kvaliteten på utvecklingsarbetet och ger en möjlighet att sätta fokus på ledarskapet.

Att delta i skuggningsprogrammet

De nominerade ska vara chefer som leder andra chefer och som har en uttalad vilja och möjlighet att gå in i skuggningsprogrammet. Skuggning som metod bygger på deltagarnas eget engagemang. Lärandet sker under själva skuggningstillfällena och de gemensamma mötena är ett tillfälle till inspiration. Deltagarna ansvarar själva för att planera, genomföra och följa upp skuggningsdagarna. Utvärderingen från tidigare program visar att det egna engagemanget och nedlagd tid är direkt avgörande för insatsens effekt.  

Eftersom programmet kan innebära att deltagarna får tillgång till sekretessbelagda uppgifter kommer säkerhet och sekretess att hanteras på det sätt som tillämpas i den organisation där skuggningen sker.

Datum

  • 6 december 2017, kl. 09.00-13.00. Programstart inklusive lunch
  • 15 juni 2018, kl. 09.00-13.00. Avslut och utvärdering inklusive lunch

Omfattning

8 tillfällen (2 gemensamma halvdagsmöten och minimum 6 skuggningsdagar per par).

Kostnad

Programmet är kostnadsfritt för de som nominerats.

Nominering

Detta är ett program man blir nominerad till - kontakta ansvarig på din HR-avdelning inom VGR för att ansöka. De har fått nomineringsblanketten (som inte mejlas senare än 3 november 2017 till niklas.sjostrom@vgregion.se). 

Programmet har begränsat med platser och programrådet förbehåller sig rätten att fördela platserna.

För mer information

Kontakta ansvarig på din HR-avdelning, eller:
Niklas Thorell Sjöström
Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: niklas.sjostrom@vgregion.se
Mobil: 0705-85 75 32

Programråd

Västra Götalandsregionen: Niklas Thorell Sjöström
Polisen: Lotta Wittlöv Stenman
Göteborgs Stad: Malin Andersson

Länk

Inbjudan

Senast uppdaterad: 2019-02-13 14:05