Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utveckla dig

Hos oss har du goda möjligheter att utvecklas under hela arbetslivet. Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter på ett stort antal platser och inom många verksamheter.

Utvecklingen är en kombination av vad du vill och vad verksamheten behöver. Du och din chef skapar tillsammans en individuell utvecklingsplan som ni går igenom varje år. Genom vårt nära samarbete med universitet och högskolor i Västra Götaland finns ibland möjlighet att delta i forskningsprojekt och utvecklingsarbete av absolut världsklass.

Genom utvecklingssamtal, regelbundna arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar har du möjlighet att påverka både din och verksamhetens utveckling.

Ambitionen med utvecklingssamtalen är att de ska leda fram till en individuell utvecklingsplan, som baseras både på verksamhetens och dina behov och förutsättningar. Det kan handla om fortbildning för att fördjupa din kompetens, men också om att det är dags att ta nästa steg i karriären.

Fortbildning för alla

Om du vill utvecklas och fördjupa dina kunskaper i ditt yrke finns alla möjligheter till fortbildning. Hos oss finns alltid kunskapen i närheten. Det kan handla om både kortare och längre kurser och utbildningar. Under tiden får du ordinarie månadslön. Enda förutsättningen är att fortbildning också utgår från verksamhetens behov.

Karriär om och när du vill

Vi har större möjligheter än de flesta att erbjuda karriärutveckling. Om du vill ta nästa steg i din utveckling stöttar vi dig i ditt val och hjälper dig att hitta alternativ.

Från och med 2017 har vi särskilda karriärutvecklingsmodeller för sjuksköterskor och barnmorskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, psykologer och medicinska sekreterare. Modellerna består av olika nivåer där du kan ta dig från nybörjare till expert. I din kompetensutvecklingsplan framgår vilken nivå du befinner dig på nu och vilka vägar du kan ta för att utvecklas i ditt yrke. Du ser både vilka möjligheter du har som medarbetare och vad som krävs av dig för att du ska nå de olika nivåerna.

I karriärutvecklingsmodellerna finns en tydlig koppling till din löneutveckling. När din kompetens och ditt ansvar ökar påverkas också lönen. Utvecklingen av den formella och reella kompetensen går ofta hand i hand, men kan också skilja sig åt. Lång och gedigen erfarenhet ska värderas på samma sätt som akademisk fördjupning.

Ett annat sätt att göra karriär är att bli chef. Då erbjuds du vårt chefsförsörjningsprogram för framtida chefsuppdrag. Programmet riktar sig till medarbetare som vill ta sitt första chefsjobb. För dig som redan är chef finns program för fortsatt utveckling inom den chefsroll du verkar i men även förberedande program för kommande chefsnivå.

Senast uppdaterad: 2018-01-16 14:59