Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

HR-direktören testar utvecklingssamtal med digitalt stöd

tangentbord

Från och med 1 september kommer chefer och medarbetare i Västra Götalandsregionen att kunna använda ett digitalt stöd i utvecklingssamtalet.

HR-direktör Marina Olsson har fått möjligheten att agera testperson för utvecklingssamtal med digitalt stöd tillsammans med en av sina medarbetare.

– Vi såg det som ett gemensamt lärande och kunde testa tillsammans, säger Marina Olsson

Kompetenshanteringssystemet, eller Komet som det heter, som ska introduceras i VGR har stöd för flera olika typer av medarbetarsamtal, men också kompetensprofil och karriärvägar. Det ska även förse andra system med kompetensdata vilket i sin tur kan effektivisera schemaläggning och underlätta bemanningsplanering.

– Förhoppningen är att vi kan öka nyttjandet av interna kompetenser och underlätta arbetet med kompetensförsörjningsplaner både på lokal och strategisk nivå, säger Åsa Grönlund som är projektledare för införandet av Komet.

Det digitala stödet för utvecklingssamtal ska göra samtalet mer transparent mellan chef och medarbetare och även minska administrationen. En viktig fördel är att all dokumentation från utvecklingssamtalet samlas på ett och samma ställe. Det gör att det är lättare att följa upp samtalet under året. Mindre och enklare administration underlättar för chefen och ger mer tid åt dialog med medarbetaren.

– Jag har avstämningar med mina medarbetare flera gånger om året och då är det ju bra om alla anteckningar finns kvar så man slipper leta efter rätt papper. Allt finns tillgängligt för oss båda två, säger Marina Olsson

Nytt för i år är också att frågor om hot och våld i nära relationer att ställas i utvecklingssamtalet. Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation och därför ska alla chefer ställa frågan till sina medarbetare. Genom att fråga samtliga medarbetare på rutin ger man medarbetare en möjlighet att berätta om våldsutsatthet, utan att någon känner sig utpekad.

– Det är viktigt att ställa frågan på ett bra sätt utifrån att man som chef bryr sig om sina medarbetare. Som vanligt väljer medarbetaren själv vad man vill berätta för sin chef under samtalet, men det är viktigt hur jag som chef ställer frågan. Det är viktigt att visar att jag bryr mig, säger Marina Olsson

Det digitala stödet blir tillgängligt från 1 september. Läs mer om införandet av Komet på insidan.vgregion.se/komet (nås enbart av dig med VGR-id)


Senast uppdaterad: 2023-05-03 15:06