Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Karriärutvecklingsmodellen för röntgensjuksköterskor

Du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Därför har du som är röntgensjuksköterska i Västra Götalandsregionen en individuell kompetensutvecklingsplan som stöttar dig i din karriär hos oss.

Karriärutvecklingsmodellen visar hur du kan utvecklas inom den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Modellen är ett verktyg för att tydliggöra och koppla din kompetens till verksamhetens behov och ett stöd för såväl din utveckling som verksamhetens kompetensplanering.

Karriärutvecklingsmodellen ska få dig att känna dig trygg och självständig i din yrkesutveckling så att du har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Med hjälp av de olika nivåerna kan du se var du befinner dig nu, vilka karriärvägar som finns framöver och planera för hur du ska utvecklas i ditt yrke. I bilagan Löneutveckling kan du se hur nivåerna kan kopplas till en möjlig löneutveckling.

Tillsammans med din chef, under utvecklings- och lönesamtal, tar ni fram din individuella kompetensutvecklingsplan med karriärutvecklingsmodellen som stöd. I din kompetensutvecklingsplan planerar ni för din fortsatta karriär i Västra Götalandsregionen utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Karriärutvecklingsmodellen som beskrivs här omfattar den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Hur du kan utvecklas som ledare och chef kan du ta del av i Västra Götalandsregionens chefs- och ledarskapsprogram.

Karriärutvecklingsmodellen i sex nivåer

LEGITIMERAD RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA

Så utvecklar vi din kompetens

I Västra Götalandsregionen börjar din karriär som nyutbildad röntgensjuksköterska med ett radiologiskt basår samt en introduktion till förvaltningen och arbetsplatsen. Du och din chef tar tillsammans fram din introduktionsplan och individuella kompetensutvecklingsplan. Därefter har du regelbundna uppföljningar och avstämningar med din chef för att din kompetens ska utvecklas enligt plan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

När du har introducerats i verksamheten börjar du utföra självständigt radiologiskt arbete på en eller flera utrustningar med stöd från kollegor. Utifrån din nivå och verksamhetens behov får du de behörighetsbevis som du behöver. Du utför också verksamhetsspecifika arbetsuppgifter. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 1.

Formella krav

  • Legitimerad röntgensjuksköterska med mindre än tolv månaders klinisk erfarenhet
  • Påbörjar verksamhetens radiologiska basår

LEGITIMERAD RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA

Så utvecklar vi din kompetens

Med mer erfarenhet har du möjlighet att stötta nyutbildade röntgensjuksköterskor. Du genomgår en studenthandledarutbildning (7,5 högskolepoäng) för att känna dig trygg som handledare. Dessutom kan du ha möjlighet att gå kurser och utbildningar som är riktade mot specifika ansvarsområden relaterade till den enhet som du arbetar på.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Som erfaren röntgensjuksköterska bidrar du till att utveckla andra. Du handleder studenter på grundnivå och introducerar nya kollegor. Du arbetar självständigt som röntgensjuksköterska och medverkar aktivt i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån verksamhetens mål, till exempel för öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. På enheten är du delaktig i ett eller flera ansvarsområden. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 2.

Formella krav

  • Legitimerad röntgensjuksköterska

Legitimerad röntgensjuksköterska som är specialutbildad (minst 30 högskolepoäng) eller har motsvarande funktionsutbildning* 

Så utvecklar vi din kompetens

Du får fördjupning genom kurser och utbildningar utifrån de specifika ansvarsområden som finns inom ditt verksamhetsområde. För att utvecklas som handledare genomgår du studenthandledarutbildning. Det finns möjlighet för dig att påbörja yrkesspecifika högskoleutbildningar och en magister- eller masterutbildning. Du kan också planera och genomföra kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom verksamhetens specialistområden och kan ha verksamhetsspecifika arbetsuppgifter och ansvar. Dessutom fortsätter du att handleda studenter på grundnivå och kollegor i deras fortsatta kompetensutveckling.

Din kompetens gör att du kan hantera oförutsedda händelser och du har god förmåga att prioritera. Du har utvecklat en förmåga att hantera och analysera komplexa situationer och din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 3.

Formella krav

  • Legitimerad röntgensjuksköterska som är specialutbildad (minst 30 högskolepoäng) eller har motsvarande funktionsutbildning

* Funktionsutbildning ger ingen titel utan är ett sätt för verksamheten att definiera utbildningar som värdesätts på verksamhetsnivå. En funktionsutbildning kan ge upp till 30 högskolepoäng eller bestå av interna utbildningar i motsvarande omfattning.

Legitimerad röntgensjuksköterska
Magister-, eller masterexamen (minst 60 högskolepoäng) eller motsvarande funktionsutbildning

Så utvecklar vi din kompetens

Som ytterligare fördjupning och kompetensutveckling har du möjlighet till fortbildning inom ditt specialistområde och du deltar i kurser, kongresser och liknande. Du har möjlighet att påbörja studenthandledarutbildning (7,5 högskolepoäng) på avancerad nivå eller andra avancerade kurser utifrån verksamhetens behov.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du deltar i verksamhetsanpassade specialuppdrag, ansvarar för utrustning och kan även ha andra ansvarsområden. Du utvecklar och förmedlar kunskap inom ditt specialistområde, till exempel som huvudhandledare eller adjungerad lärare. Du kan också handleda andra i planering och genomförande av kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden.

Utifrån ett vetenskapligt synsätt deltar du i metodutvecklingen samt medverkar i projekt, forskning och andra utvecklingsarbeten. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 4.

Formella krav

  • Legitimerad röntgensjuksköterska
  • Magister- eller masterexamen (minst 60 högskolepoäng) eller motsvarande funktionsutbildning

Legitimerad röntgensjuksköterska
Magister-, eller masterexamen (minst 60 högskolepoäng) eller doktorand

Så utvecklar vi din kompetens

En viktig del i din utbildning och kompetensutveckling är att du deltar i nationella och internationella kurser, kongresser och liknande. Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

På den här nivån finns många alternativa inriktningar, gemensamt för alla är att du arbetar åtminstone 50 procent med kliniskt arbete. Genom bland annat patientnära forsknings- och utvecklingsfrågor driver och utvecklar du verksamheten. Du leder också projekt- och forskningsarbeten.

Inom ditt specialområde utvecklar du verksamheten, förmedlar kunskap och deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt. Du handleder studenter på avancerad nivå och kan dessutom vara huvudhandledare och adjungerad lärare. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 5.

Formella krav

  • Legitimerad röntgensjuksköterska
  • Magister- eller masterexamen (minst 60 högskolepoäng) eller doktorand

Legitimerad röntgensjuksköterska med licentiat-, eller doktorsexamen

Så utvecklar vi din kompetens

Du arbetar minst 50 procent i patientnära arbete och är disputerad inom specialistområdet. På egen hand eller i team driver du verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten. Inom specialområdet utvecklar du verksamheten, förmedlar kunskap och driver metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du kan vara huvudhandledare, handleda studenter på avancerad nivå och arbeta som klinisk lektor med en kombinationsanställning inom akademin. Du utvecklar kontinuerligt din kunskap inom ditt specialistområde och deltar i nationella och internationella kurser och utbildningar.

Formella krav

  • Disputerad röntgensjuksköterska

Length

Kontaktperson

Ladda ner karriärutvecklingsmodellen

Dina karriärmöjligheter som röntgensjuksköterska (pdf)

Löneutveckling för röntgensjuksköterskor (pdf)

Beställ tryckt exemplar via Marknadsplatsen, ange artikelnummer VGR14292.

Senast uppdaterad: 2019-01-18 08:36