Kliniskt basår

Det är viktigt med en bra och trygg start i arbetslivet. Som nyutbildad sjuksköterska (med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet) genomgår du det kliniska basåret som ny medarbetare hos oss. Det är en introduktion som ger dig en trygg start och möjligheten att utvecklas i din profession och yrkesidentitet.

Så fungerar kliniskt basår i Västra Götalandsregionen

Som nyutbildad sjuksköterska med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet genomgår du det kliniska basåret hos oss i VGR. Det kliniska basåret innebär att du under ett år får möjligheten att växa in i din nya roll som sjuksköterska och medarbetare.

Det kliniska basåret innebär att du får:

  • En tillsvidareanställning som legitimerad sjuksköterska
  • Arbeta under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
  • Två placeringar som ger dig bredd och djup i din profession som sjuksköterska
  • Processinriktad omvårdnadshandledning och föreläsningar i aktuella ämnen
  • En strukturerad introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar du kommer att arbeta på under basåret
  • Möjlighet att auskultera i andra verksamheter än där du arbetar

Ansvar och kompetens styr löneutvecklingen

Kliniskt basår är den första nivån av sex i VGR:s karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor. Som sjuksköterska i VGR börjar du med en individuell startlön som sedan ökar i takt med din kompetens och ditt ansvar. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för dig att göra karriär i VGR.

Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor

Glöm inte din legitimation!

Du behöver ha din legitimation från Socialstyrelsen för att kunna bli anställd som sjuksköterska.

Ansök om din legitimation hos Socialstyrelsen