Utbildningsbefattning

Behovet av sjuksköterskor med specialistkompetens är stort. Därför vill vi ge dig möjligheten att specialisera dig med bibehållen lön. Som sjuksköterska i Västra Götalandsregionen (VGR) kan du få möjligheten till en så kallad utbildningsbefattning. Det gör det möjligt för dig att kombinera ditt kliniska arbete med studier till specialistsjuksköterska. När du är klar får du en specialisttjänst.

Du behåller ditt kliniska arbete och din lön

Vi värnar om dig och din kompetens, och vi vill se dig utvecklas tillsammans med oss. Med en utbildningsbefattning i VGR arbetar du på deltid med ditt vanliga kliniska arbete samtidigt som du studerar på halvfart till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Du behåller din lön under hela studietiden.

Anmäl dig till ett program

För att kunna få en utbildningsbefattning måste du vara antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet eller barnmorskeprogrammet vid en högskola eller ett universitet som ger utbildningen. Du anmäler dig till programmet genom att själv göra en anmälan via www.antagning.se. När du anmäler dig väljer du vilken inriktning du vill ta.

Vi kan inte garantera att du blir antagen eftersom du söker tillsammans med alla de andra sökande till programmen. Vilka av de antagna som får en utbildningsbefattning avgörs utifrån hur många som har sökt och vilka specialistkompetenser som verksamheterna behöver.

Du får använda din nya kompetens

Under studietiden behåller du kopplingen till både verksamheten och professionen. När du är klar med din utbildning får du en specialistbefattning i VGR inom sex månader. Vilken befattning och placering du får kommer vi fram till genom en gemensam diskussion inför att du snart är klar med dina studier.

Sök utbildning