Karriärutvecklingsmodell för undersköterskor, skötare och barnsköterskor

Du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Därför har du som är undersköterska, barnsköterska och skötare i Västra Götalandsregionen en individuell kompetensutvecklingsplan. Den stöttar dig i din karriär hos oss.

Karriärutvecklingsmodellen visar hur du kan utvecklas inom den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Modellen är ett verktyg för att tydliggöra och koppla din kompetens till verksamhetens behov och ett stöd för såväl din utveckling som verksamhetens kompetensplanering.

Karriärutvecklingsmodellen ska få dig att känna dig trygg och självständig i din yrkesutveckling så att du har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Med hjälp av de olika nivåerna kan du se var du befinner dig nu, vilka karriärvägar som finns framöver och planera för hur du ska utvecklas i ditt yrke. I bilagan Löneutveckling kan du se hur nivåerna kan kopplas till en möjlig löneutveckling.

Tillsammans med din chef, under utvecklings- och lönesamtal, tar ni fram din individuella kompetensutvecklingsplan med karriärutvecklingsmodellen som stöd. I din kompetensutvecklingsplan planerar ni för din fortsatta karriär i Västra Götalandsregionen utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Karriärutvecklingsmodellen som beskrivs här omfattar den patientnära vården, forskning och utveckling (FoU) samt verksamhetsutveckling. Hur du kan utvecklas som ledare och chef kan du ta del av i Västra Götalandsregionens chefs- och ledarskapsprogram.

Karriärutvecklingsmodellen i fyra nivåer

Så utvecklar vi din kompetens

I Västra Götalandsregionen börjar din karriär som nyutbildad undersköterska, skötare eller barnsköterska med en introduktion som låter dig växa in i din nya yrkesroll. Tillsammans med din chef tar ni fram en introduktionsplan och din individuella kompetensutvecklingsplan. Från och med nu har du regelbundna uppföljningar och avstämningar med din chef för att din kompetens ska utvecklas enligt plan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

När du har introducerats i verksamheten börjar du utföra självständigt omvårdnadsarbete tillsammans med kollegor. För att du ska kunna utvecklas i din roll får du kontinuerlig handledning och reflekterande samtal. Tillsammans med dina kollegor deltar du även i verksamhetens arbetsplatsträffar, internutbildningar och utvecklingsdagar. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 1.

Formella krav

  • Nyutbildad undersköterska, skötare eller barnsköterska
  • Påbörjar verksamhetens introduktion

Så utvecklar vi din kompetens

Med mer erfarenhet har du möjlighet att introducera nya kollegor samt handleda elever och studenter. Du genomgår både en handledar- och studenthandledarutbildning för att känna dig trygg som handledare. Dessutom finns det kurser och utbildningar som är riktade mot specifika ansvarsområden relaterade till den vårdenhet som du arbetar på.
Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Som erfaren undersköterska, skötare eller barnsköterska är du delaktig i ett eller flera ansvarsområden i verksamheten. Tillsammans med andra i ditt team medverkar du i verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 2.

Formella krav

  • Erfaren undersköterska, skötare eller barnsköterska
  • Genomgått verksamhetens introduktion

Så utvecklar vi din kompetens

Du får utveckla din kompetens både utifrån det ansvarsområden som finns inom din verksamhet och utifrån andra verksamheter. Det ger dig en bred och djup kompetens. Utvecklingen sker genom till exempel arbetsrotation, auskultation, uppgiftsväxling eller särskilda utvecklingsinsatser. För att utvecklas som handledare genomgår du även utbildning för att kunna ta uppdrag som huvudhandledare.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utvecklar och bedriver självständigt arbete inom dina ansvarsområden. Tillsammans med andra i ditt team medverkar du i verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet. Du är mentor för nya kollegor, elever och studenter samt fortsätter att handleda elever och studenter.

Din kompetens gör att du kan hantera oförutsedda händelser och du har god förmåga att prioritera. Du har utvecklat en förmåga att hantera och analysera komplexa situationer. Din förmåga att förutse oväntade effekter och konsekvenser gör att du tidigt i processen kan identifiera problem. Individuell bedömning avgör hur länge du befinner dig på nivå 3.

Formella krav

  • Uppnått mål och överenskommelser enligt din individuella kompetensutvecklingsplan

Så utvecklar vi din kompetens

Du får utveckla din kompetens utifrån de ansvarsområden som finns inom din verksamhet och verksamhetens behov. Som ytterligare fördjupning får du fortbildning inom ditt specialområde genom kurser, utbildningar och konferenser.

Du och din chef har regelbundna uppföljningar och avstämningar. Under dina mål- och utvecklingssamtal diskuterar ni de resultat som du har uppnått och de behov som finns inom verksamheten. Dialogen utgår från din individuella kompetensutvecklingsplan.

Så utvecklas dina uppgifter och ditt ansvar

Du utför självständigt patientnära arbete utifrån din specialistkompetens. Det patientnära arbetet ska helst omfatta minst 50 procent. Tillsammans med andra i ditt team leder du verksamhets- och vårdutvecklingsarbeten för att öka patientsäkerheten och förbättra det dagliga arbetet.

Du förmedlar din kunskap genom att föreläsa och undervisa i internutbildningar. Du introducerar nya kollegor, är mentor för nya kollegor, elever och studenter samt fortsätter att handleda elever och studenter. Du kan vara huvudhandledare.

Formella krav

  • Uppnått mål och överenskommelser enligt din individuella kompetensutvecklingsplan
  • Utbildning från yrkeshögskola eller relevanta kurser vid högskola eller universitet

Gunilla Persson

Kontaktperson

Ladda ner karriärutvecklingsmodellen