Utbildning och kompetens

Här finns information om utbildning och kompetensutveckling som Västra Götalandsregionen driver eller bidrar med pengar till.