Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Lektion: Egenskaper och yrken

En ljus bordsskiva i trä där det ligga utspridda kort i olika röda och lila färger. På korten står olika egenskaper, som initiativtagande, nyfiken, ödmjuk och effektiv. En hand håller i det lila kortet med egenskapen initiativtagande på. Intill ligger en vit ask med fler egenskapskort.

Låt elever i årskurs 7–9 upptäcka olika yrken inom hälso- och sjukvård, fundera över vilka egenskaper de själva har och vilka som passar bra inom olika yrken.

Syfte

Att eleverna får upp ögonen för olika yrken inom hälso- och sjukvård. Att eleverna får fundera över vilka egenskaper de själva har och vilka som kan passa bra inom olika yrken.

Tidsåtgång

Övningarna kan göras efter varandra eller var för sig. Övning A tar cirka 30 min. Övning B tar cirka 20 min. Förberedelser (läraren) tar cirka 10 min.

Förberedelser

Läs igenom detta lektionsförslag och titta igenom bilagan Yrken inom hälso- och sjukvård. Ha bilagan tillgänglig som stöd. Gör det möjligt för eleverna att sitta i grupper om 3–4 personer. Ha en uppsättning med egenskapskort tillgänglig till varje grupp. Skriv ut diskussionsfrågorna (finns på baksidan av den nedladdningsbara versionen av lektionen) till varje grupp eller visa dem digitalt.

Yrken inom hälso- och sjukvård

Egenskapskort

Övning A – Gör så här:

1. Vilka yrken känner du till inom hälso- och sjukvården?

Spåna tillsammans och låt eleverna komma på så många yrken de kan. Kika i bilagan Yrken inom hälso- och sjukvård och led in dem på vissa kategorier om de inte kommer upp. Samla yrkena på whiteboarden.

2. Vad innebär yrket?

Låt eleverna sitta i grupper om 3–4 personer. Ge dem ett av yrkena från whiteboarden och låt dem tillsammans fundera på vad yrket innebär. Utgå från diskussionsfrågorna till övning A (på baksidan).

3. Vilka egenskaper passar vilka yrken?

Dela ut en ask med egenskapskort till varje grupp. Eleverna ska utifrån korten välja ut de fem viktigaste egenskaperna som de tror behövs i yrket. Efter cirka 5 minuter: be dem plocka bort en av de fem egenskaperna de valt och sedan rangordna de som blir kvar efter vad som är allra viktigast. Be sedan grupperna presentera vad de kommit fram till.

Övning B – Gör så här:

1. Vilka egenskaper har du?

Låt eleverna sitta i grupper om 3–4 personer. Be dem lägga ut alla korten på bordet. Låt dem sitta en stund och fundera ut vilka egenskaper som passar bäst in på dem själva. Be dem välja fyra egenskaper som de har och skulle vilja använda i ett jobb. De kan lägga korten framför sig, eller skriva upp dem på ett papper om flera vill ha samma kort.

2. Till vilka jobb passar dina egenskaper?

Be eleverna diskutera frågorna till övning B.

Koppling till läroplanen och kursplaner

Samhällskunskap

Eleverna [ska] ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. (Samhällskunskap, ämnets syfte)

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet (…) (Samhällskunskap, centralt innehåll)

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. (Samhällskunskap, centralt innehåll)

LGR 11

Eleverna ska få (…) underlag för att välja fortsatt utbildning. Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Ladda ner lektionen

Senast uppdaterad: 2019-08-15 12:22