Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allt större andel av personresorna i Västra Götaland görs med kollektivtrafiken

Tågresenärer på perrong
Fotograf: Fotograf Thomas Harrysson AB

Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som släpptes idag. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikbarometerns siffror för 2017 visar att marknadsandelen för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen låg på 42 procent vid årsskiftet, jämfört med personresor med bil. Det är en ökning med sju procentenheter, jämfört med 2013 då trängselskatten infördes.

Motsvarande siffra för Västra Götaland som helhet är 33 procent, vilket är en ökning med fem procentenheter på fem år.

Satsningar under flera år ligger bakom ökningen

Sedan 2012, då Västra Götalandsregionen blev kollektivtrafikmyndighet och tog över ägandet av Västtrafik, har Västra Götalandsregionen gjort kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken för att nå en ökad marknadsandel. Åtgärder som begränsar biltrafik och samtidigt underlättar framkomligheten för kollektivtrafiken har gjorts tillsammans med kommuner och med staten. Exempel på sådana åtgärder är nya busskörfält och prioritet för kollektivtrafik. Dessutom har biljettköp förenklats genom Västtrafik To Go.

Resandet har ökat med alla trafikslag, men snabbast ökningstakt har vi i regiontågstrafiken. Sedan 2007 har resandet nästintill fördubblats. Bland satsningarna för ett ökat resande med regiontågen, kan nämnas bland annat nya tåg och ny järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Att fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil är av stor vikt, inte minst när Göteborgsområdet står inför stora infrastruktursatsningar och ombyggnationer som påverkar framkomligheten.

Läs mer och se siffrorna i VGR pressmeddelande 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2018-03-06 15:09